Articles filtrats per data: Juliol 2013

L’Ajuntament de les Borges Blanques ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Lleida a través del qual els col·laboradors judicials informaran al consistori sobre els casos de famílies o persones en situació de vulnerabilitat pendents d’un procés de desnonament o d’una execució hipotecària. L’objectiu és que l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Serveis Socials, pugui prestar assistència als afectats, especialment a través de la mediació amb les entitats bancàries per evitar els desnonaments o si aquests ja s’han produït facilitar-los allotjament, magatzem de mobiliari, orientació i assessorament. 
L’acord, signat per l’alcalde de les Borges, Enric Mir, i el degà del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Lleida, Damià Cucurull, estableix que una vegada els procuradors proporcionin les dades d’aquestes persones en risc d’exclusió social, informació que només es facilitarà si els afectats ho autoritzen, el consistori durà a terme les accions necessàries per millorar la situació social d’aquestes famílies. L’alcalde Mir creu que és “de vital importància tenir el coneixement previ de la situació familiar dels afectats per aquestes situacions tan dramàtiques i malauradament tan comunes per tal de poder detectar el problema a temps i que l’Ajuntament pugui ajudar-los facilitant el suport per intentar evitar el desnonament o donant-los l’allotjament i el suport necessaris si aquest ja s’ha produït”. D’aquesta manera, afirma Mir, “contribuirem a que l’estrès patit pels afectats es pugui superar de la manera més ràpida possible, sobretot en cas de presència de menors, persones grans i persones amb discapacitat, quan és especialment adient l’atenció prèvia a la situació de desnonament per manca de pagament de les rendes del lloguer, o bé per manca de pagament de l’hipoteca”. 
El conveni també preveu la creació d’una Comissió de Seguiment formada per representants del Col·legi de Procuradors i de l’Ajuntament, que es reunirà com a mínim un cop per semestre per fer un seguiment de les accions que s’han dut a terme. L’acord té una vigència inicial fins el 31 de desembre del 2014 i és prorrogable per períodes anuals successius.
Cal recordar que l’Ajuntament de les Borges ja va manifestar el passat mes de febrer la voluntat de deixar d’operar amb els bancs que promoguessin desnonaments a la ciutat. Ara, amb aquest conveni a través del qual els Serveis Socials del consistori obtindran les dades dels afectats, l’Ajuntament podrà obrir un procés de mediació entre les persones afectades i el banc, i en cas que les negociacions no arribin a bon port i els desnonaments es materialitzin, el consistori estudiaria deixar de treballar amb aquestes entitats sempre i quan això no acabi ocasionant un benefici encara més gran per a l’entitat financera i un perjudici greu a les finances municipals. 

Publicat a Les Borges Blanques

El grup del PSC a l¹Ajuntament de Cervera critica que "Esquerra Republicana ha permès que l¹Ajuntament aprovi la remodelació de la plaça de la Universitat amb l'oposició dels veïns i rebutjant la consulta entre els ciutadans de Cervera". Ho ha dit arran de l'aprovació del projecte de remodelació de la plaça, en el que s¹ha previst donar preferència als vianants i la supressió de zones d'estacionament, amb un important  cost econòmic pels veïns, que hauran de pagar part de les obres.
El grup socialista ha denunciat que "ja des del seu inici, aquest projecte va comptar amb la nostra oposició i la de molts veïns i comerciants, que hauran de pagar entre 2.000 i 3.000 euros". A més, diuen, "no hi ha hagut una planificació global de tota la zona del centre, no s¹ha fet cap valoració de  tots els factors i possibilitats sinó que només s¹ha centrat en la plaça". Per això, han explicat, "el nostre grup es va emparar en la llei de consultes populars, per tal que es pogués consultar el que realment volien els cerverins i cerverines" i "sorprenentment, el grup que més d'acord hauria d'estar amb poder fer aquesta consulta, hi va votar en
contra". Cal tenir en compte que davant les 1.900 signatures recollides per la Plataforma de veïns i comerciants afectats, l'Ajuntament va fer una consulta trampa, en la que es limitava a preguntar respecte als "detalls arquitectònics i estètics" del projecte però en cap cas sobre el fons de la qüestió. El grup del PSC ha afirmat que "s¹ha perdut una ocasió per demostrar a la ciutadania que fer política és una cosa de tots i no només d'aquells que treuen un determinat nombre de vots a les eleccions".
Per tot plegat, el Secretari de Polítiques Institucionals del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran, Fèlix Larrosa, ha recordat que "ja ens vam trobar amb una actitud similar per part d¹Esquerra al Parlament, quan es va aliar amb CiU per evitar que els alcaldes de Tremp i de Talarn, aquest darrer d¹ERC, formessin part de la comissió de seguiment per al protocol a Talarn". Larrosa ha afegit que "el PSC, mentre, és qui segueix defensant el dret a decidir, també en l¹àmbit local i en qüestions de tanta
transcendència per la ciutadania, la qual cosa no hauria de fer tanta por a CiU i ERC".

Publicat a Cervera

L’Ajuntament del Palau d'Anglesola construirà una tanca per protegir el jardí i l’entorn de l’edifici. També s’instal·laran diversos elements de senyalització a les entrades del municipi per tal d’indicar la ubicació del tanatori, que es troba situat entre la zona residencial i el polígon industrial.
Montserrat Meseguer, alcaldessa del municipi, ha explicat que amb totes aquestes adequacions, s’evitarà el seu deteriorament i millorarà l’atenció als usuaris “a l’interior de l’edifici, s’instal·larà un sortidor d’aigua potable, es completarà el mobiliari, i s’instal·laran cortinatges per les vidrieres. També es millorarà la decoració amb algunes plantes d’interior”.
Les actuacions compten amb un pressupost total de 18.000 euros, dels quals el 95 % seran subvencionat per la Diputació mitjançant la línia de subvencions directes a Tanatoris i Sales de vetlla.

 

L’Ajuntament de Mollerussa ha habilitat una partida de 75.000 euros per tal de dur a terme les obres d’urgència de reparació del sostre de la piscina coberta malmès, en part, per la humitat. El consistori va tancar la piscina el passat 22 de juliol, tres setmanes abans de la data prevista, amb caràcter preventiu després de rebre un informe encarregat a una empresa externa especialitzada en aquest tipus d’instal·lació que recomanava la reparació d’urgència d’una secció de bigues de la instal·lació, que té més de 20 anys d’antiguitat. L’objectiu del consistori, que té previst adjudicar les obres en breu un cop ja disposa de la partida, és que les instal·lacions estiguin a punt per començar la temporada d’hivern en les dates que són  habituals si no hi ha entrebancs pel que fa als subministres dels materials necessaris, segons ha indicat l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
Cal recordar que durant les tres setmanes en que s’havia de dur a terme el segon torn dels cursets de natació per a nadons, infants i adults així com finalitzar-ne altres de salut i fitness programats durant el mes de juliol, des del consistori s’ha reconduït les activitats que així ho han permès al complex de les piscines d’estiu. En els cas de les activitats que no s’han pogut traslladar, com els cursos per a nadons, el consistori estudiarà la manera de compensar els afectats.
Publicat a Mollerussa

 

L’Ajuntament de Mollerussa ha habilitat a través del web municipal un correu electrònic per tal que els 68 proveïdors afectats que estiguin interessats en adherir-se a la tercera fase del mecanisme de pagament a proveïdors establert mitjançant el Real Decret 8/2013 ho puguin fer. Així ho ha indicat l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, el qual ha explicat que el consistori ha elaborat una relació certificada de les factures registrades fins al 31 de maig per un import total de 744.846 euros i ara cal que el proveïdor ho consulti i s’hi adhereixi si és aquesta la seva voluntat. 
Per això, des del consistori es contactarà en els propers dies amb aquestes 68 empreses o particulars per tal d’informar-los de les dues opcions que hi ha a la seva disposició per fer aquest tràmit i que són: o bé directament a l’Agència Tributària, si disposen de certificat electrònic, o mitjançant un formulari elaborat pel consistori i que es pot fer arribar a través del correu electrònic habilitat específicament. El termini per fer-ho s’acaba el dia 6 de setembre ja que al 20 de setembre s’ha de publicar la relació definitiva i revisada de totes les factures que seran incloses. 
Solsona ha explicat que la previsió de l’Ajuntament és que abans que acabi l’any es puguin començar a fer els pagaments, un cop l’Estat hagi validat la revisió del Pla d’Ajut i s’hagi pogut contractar el crèdit corresponent.
Publicat a Mollerussa

 

L’Ajuntament de Mollerussa ha aprovat el document que recull les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’immobles inclosos dins de l’àmbit delimitat del Pla de Barris. Es tracta del primer pas per tal de poder obrir la convocatòria que estableixi els imports de les ajudes, una actuació que està prevista dur a terme durant la tardor, segons ha explicat aquest matí l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. Aquesta mesura i la que es va aprovar en el passat Ple per subvencionar l’enderroc d’edificacions si en un any es construeix de nou “serveixen per fer una empenta al projecte del Pla de Barris que havia quedat una mica encallat per la manca de finançament”, ha afegit Solsona.
Les bases, aprovades la setmana passada en Junta de Govern, defineixen que entre les obres que poden acollir-se a aquests ajuts poden ser des d’aquelles que millorin les condicions d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques a la rehabilitació de cobertes i façanes, la millora d’instal·lacions comunes d’aigua, gas i/o electricitat o aquelles obres que garanteixin la seguretat constructiva, estabilitat i solidesa d’un edifici. Així mateix, també poden beneficiar-se’n aquelles obres que suposin la instal·lació de plaques de captació d’energia solar. 
Pel que fa a les característiques bàsiques que han de reunir els edificis per rebre subvencions s’estableix que el seu ús predominant sigui l’habitatge i que l’antiguitat no sigui superior a 15 anys, tret dels casos d’obres que tinguin com a finalitat la supressió de barreres arquitectòniques o l’adaptació de les instal·lacions a la normativa tècnica promulgada amb posterioritat a la construcció de l’edificació. Així mateix, també es fixa que les obres siguin de rehabilitació i no ampliacions o obra nova.
Publicat a Mollerussa

 

L’Ajuntament de Mollerussa ha modificat els criteris per bonificar als usuaris de les escoles bressol per tal d’adaptar-los a la situació actual de les famílies. Es tracta d’una mesura que va ser aprovada en el passat Ple i que consisteix en utilitzar com a document per establir els imports mensuals l’IRPF de l’últim any i no el de fa dos anys com es venia fent fins ara. 
D’aquesta manera, “s’ha volgut afinar al màxim en la realitat de les famílies que utilitzen aquest servei per tal de beneficiar als que puguin tenir una pitjor situació”, ha explicat avui l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ja que, segons ha afegit, “les circumstàncies econòmiques poden ser molt diferents d’un any a l’altre”. 
Fins ara es tenia en compte l’IRPF de feia dos anys perquè l’Agència Tributària no podia facilitar ni a particulars ni a les administracions públiques els certificats de no obligació de declaració fins el mes d’octubre per no disposar de dades. Ara però es considerarà com a provisional la quantia a pagar calculada d’acord amb la declaració de l’IRPF del 2011 fins al mes d’octubre quan les dades siguin definitives.
Publicat a Mollerussa

L'Institut Català del Sòl ha obert una convocatòria per a adjudicar en règim de venda o arrendament els 162.000 metres quadrats de sòl no urbanitzable que té en propietat al municipi d'Agramunt. L'adjudicació es durà a terme en funció de la millora econòmica que s'ofereixi, partint d'un preu mínim de compra de 6€/m2 i de 1.990€ d'arrendament anual per a tota la parcel·la. 

La forma de pagament, la residència o l'exercici de l'activitat principal a la mateixa comarca, també són un conjunt d’aspectes que es valoraran a l’hora de fer l’adjudicació. En el cas de l’arrendament, caldrà demostrar que el 25% de les rendes provenen d'activitats agrícoles, ramaderes o forestals. Pel que fa a la documentació a presentar es podrà consultar al web de l'Incasòl i al web de l'Ajuntament d'Agramunt. Les ofertes podran presentar-se a les oficines de l’Ajuntament d'Agramunt fins el dia 20 de setembre.
Publicat a Agramunt

 

El Castell Formós de Balaguer serà l’escenari aquest dissabte, 3 d’agost, d’un concert del grup de música tradicional El Pont d’Arcalís, dins del cicle Música als Castells, certamen que organitzat des de fa 24 anys la Fundació Privada Castells Culturals de Catalunya per tal de donar a conèixer i posar en valor les fortificacions medievals del país. 
El Pont d’Arcalís portarà a escena el seu últim disc, el vuitè de la seva trajectòria, que pren el títol d’un renec popular i contundent dels pobles del Cadí: ‘Foc al tribunal!’. El disc entronca amb el vessant més burleta i antiautoritari de la gent de muntanya, elements que el grup ha recollit en peces anteriors com l’anticlerical 'El gall negre’ o ‘Les cobles de Peirot’. 
El concert començarà a les 10 del vespre. El preu de l’entrada és de 3 euros, i es pot adquirir anticipadament a l’oficina de turisme del Museu de la Noguera.
Publicat a Balaguer

El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana va organitzar dijous passat una mostra de cinema a la fresca, una activitat per a fer en família i gaudir de l’estany al capvespre. A l’activitat hi van participar unes 120 persones, bàsicament famílies.
En aquesta primera edició, es va projectar el making of del rodatge del teaser d’Origen (presentat al darrer festival de Cannes i últim projecte del director
Bigas Luna, produït pel periodista de Vila-sana, Carles Porta), quatre curts de temàtica ambiental premiats en diversos festivals i un audiovisual amateur
sobre l’estany. El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, de fet, està valorant la possibilitat d’incloure, en noves edicions, més projectes amateurs o semiprofessionals per a la mostra de cinema a la fresca.
Els assistents a la mostra, a més a més de gaudir de les projeccions, van complementar l’activitat amb pícnics familiars a les zones de descans de l’entorn de l’estany.
La primera mostra de cinema a la fresca a l’estany es va organitzar amb la col·laboració de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana ha organitzat una nova activitat inclosa dins del programa de primavera i estiu que arriba a la quarta edició: la
nit d’astronomia. Els assistents podran descobrir les últimes novetats sobre l’univers, identificaran constel·lacions i en coneixeran la mitologia associada a
cadascuna. Finalment, faran observació del cel amb telescopis. Per les condicions lumíniques, l’espai natural es converteix en un lloc molt idoni per a fer observació nocturna dins del Pla d’Urgell.
L’activitat tindrà lloc el proper divendres 2 d’agost, a partir de les 21 hores. Cal inscriure’s prèviament a través del web www.estanyivarsvilasana.cat.

Pàgina 2 de 20