La comissió territorial d'Urbanisme de Lleida va aprovar ahir la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Miralcamp (Pla d'Urgell) per requalificar un terreny no urbanitzable com a sòl industrial. L'objectiu és permetre l'ampliació de la zona industrial SUD-8 perquè l'empresa Argal pugui augmentar la seva planta que ara té uns 400 treballadors.
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha licitat les obres de la variant de la L-200 al seu pas per Miralcamp per un import de 2,9 milions d’euros. És previst que les obres es puguin iniciar la primavera del proper any amb un termini d’execució de 10 mesos per la qual cosa aquest nou vial podria ser una realitat el 2008.