Articles filtrats per data: Dilluns, 02 Febrer 2015

L’Ajuntament de Tàrrega sotmetrà a votació del Ple el pressupost municipal de l’exercici 2015 en la sessió ordinària convocada per aquest dijous 5 de febrer (9 nit, Casa Consistorial). Els nous comptes ascendeixen a 15.035.550 euros, xifra un 1% inferior en relació a l’any passat. Sumant els organismes autònoms, el pressupost consolidat de l’ens se situa en 16.642.652 euros. Val a dir que la proposta s’incorporarà per segona vegada a l’ordre del dia després que fou retirada en la sessió del passat 15 de gener atenent una petició d’AIPN-PSC, grup de l’oposició que reclamà més documentació a l’expedient d'Intervenció.

 

3 milions d’euros per liquidar deute

El pressupost municipal de Tàrrega és fruit de les mesures de contenció que caracteritzen el mandat 2011-2015, marcat pel context socioeconòmic de crisi i la necessitat d’amortitzar deute. En aquest sentit, l’alcaldessa Rosa Maria Perelló assenyala que “els comptes mantenen l’equilibri entre l’ajustament de la despesa, la prestació de serveis de qualitat a la ciutadania i la liquidació de deute”. Així, el consistori haurà de destinar enguany 3 milions d’euros a eixugar préstecs bancaris i interessos, obligacions que suposen un 20% del total del pressupost. Alhora es preveu que el deute global es redueixi enguany fins als 16 milions d’euros, quan el 2011 se situava en 30,4 milions d’euros.

 

Augment del 37% en el capítol d’inversions

L’apartat d’inversions suma 1.153.793 euros, un 37% més que l’any 2014. Es preveu destinar 282.808 euros a la preservació del castell medieval i d’un dels torricons del Parc de Sant Eloi mitjançant una subvenció del Ministeri de Foment en concepte de l’1,5% Cultural. El Parc de Sant Eloi també rebrà un ajut de 37.000 euros del Departament de Territori i Sostenibilitat per restaurar la Font de la Granota. Altresintervencions són l’agençament del carrer de La Pau (80.000 euros), la renovació del ferm de carrers (75.000 euros), la reordenació de la plaça de les Bòbiles (60.000 euros) i la instal·lació d’enllumenat més eficient (60.000 euros) així com millores al Col·legi Àngel Guimerà (40.000 euros) o l’habilitació d’una pista d’atletisme al Complex Esportiu (16.000 euros).

 

Recuperació de part de la paga extra del desembre de 2012

En el decurs de la sessió també és previst d’aprovar la plantilla municipal per a l’exercici 2015, les retribucions complementàries i la massa salarial. Dins la partida de personal s’han assignat 44.207 euros en concepte de la retribució del 25% de la paga extra als treballadors públics que fou suspesa el desembre de l’any 2012, segons ha fixat el Ministeri d’Hisenda del Govern central.

Publicat a Tàrrega