El conseller de Cultura, Ferran Mascarell; el conseller de Justícia, Germà Gordó, i el síndic d'Aran, Carlos Barrera, han participat aquest matí en l'acte de reconeixement de l'Institut d'Estudis Aranesi com a acadèmia i autoritat lingüística a Catalunya de l'occità, aranès a l'Aran. L'Acadèmia es constituirà al mes d'agost i en formaran part 21 membres.

Mascarell ha manifestat que ée tracta d'una "eina imprescindible" que ha de garantir la continuïtat de l'aranès i "protegir, divulgar i normalitzar la llengua". En la seva intervenció a la presentació, el conseller de Cultura ha volgut subratllar que amb aquest acte “s'ha donat un pas definitiu en la institucionalització de l'aranès”. Mascarell ha recordat que, des de la restauració de la Generalitat, “totes les lleis lingüístiques de Catalunya han volgut que l'aranès sigui també una llengua de tots els catalans”. El conseller de Cultura ha afegit que “en termes generals la cultura del nostre país és singular, però amb una voluntat expressa d'universalisme i amb el sentiment que s'entengui que la llengua suposa una fórmula per al reconeixement de les diversitats”.

El conseller de Justícia, per la seva part, ha destacat que l'Institut d'Estudis Aranesi “ha de plasmar aquesta manera pròpia de veure el món en aranès i ho ha de fer de forma rigorosa”.  És per això que Gordó vol que aquest organisme “sigui una autoritat científica i acadèmica, però també moral: que la gent l'identifiqui com un òrgan de prestigi”. “La llengua pròpia és allò que ens fa ser nosaltres mateixos, allò que ens defineix, i això és compatible amb estar oberts al món”, ha puntualitzat el titular de Justícia per acabar el seu discurs, que ha fet íntegrament en aranès.

El síndic d'Aran ha assenyalat en el seu discurs que la constitució com a acadèmia de l'Institut d'Estudis Aranesi “representa dotar l'aranès amb una institució lingüística del màxim rang”. El síndic també ha volgut agrair la tasca dels departaments de Cultura i Justícia pel desenvolupament dels tràmits administratius i tècnics que han permès el procés.

El passat mes de gener, el Govern de la Generalitat de Catalunya, tal com preveu la Llei de l'occità, aranès a l’Aran, de l’any 2010, va aprovar el Decret pel qual s'atorga a l'Institut d'Estudis Aranesi el caràcter d'acadèmia i d'autoritat lingüística a Catalunya de l'occità, aranès a l'Aran.

Amb l'aprovació del Decret, l'Institut d'Estudis Aranesi es converteix en el primer organisme de l'occità que té rang acadèmic. Així mateix, el Decret investeix l'Institut com a autoritat per a l'assessorament a Catalunya en matèria de llengua occitana, aranès a l'Aran, per a les administracions públiques i els organismes que en depenen, per als centres d'ensenyament públics i privats i per als mitjans de comunicació de titularitat pública.

El Govern de la Generalitat i el Conselh Generau d'Aran, a través del Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès, han impulsat conjuntament el procés per tal que l'Institut d'Estudis Aranesi tingui el caràcter d'acadèmia. El procés també ha comptat amb el diàleg i el consens amb les principals entitats a l'espai occità que treballen en la codificació i normalització de la llengua.

L'Institut d'Estudis Aranesi s'ha de constituir com a nova corporació independent amb les funcions que li atorga el Decret en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor del Decret aprovat pel Govern. Es constituirà, com ja s'ha avançat, el proper mes d'agost i en formaran part 21 persones de les quals 11 són els actuals membres de l'institut d'Estudis Aranesi, que hauran de ratificar la seva voluntat de continuar com a membres de l'Acadèmia i autoritat sobre la variant aranesa.   

 

Demà dissabte, dia 29 de març, Aran Park, obrirà les seves portes a tots aquells interessats en la vida salvatge animal i vegetal de la Val d'Aran. "L'any passat 33.000 persones van visitar ARAN PARK, aquest any esperem arribar als 55.000", ha manifestat el conselhèr de Territori, Eduardo Valdecantos, que ha afegit “aquest any com a novetat, el parc compta amb 2 linxs i 9 cabres pirinenques”.

L'oferta que ofereix Aran Park (16 hectàrees) amb els seus animals (óssos, marmotes, cabirols, linxs, cabres pirinenques, etc) i vegetals, és una gran opció per conèixer la biodiversitat del territori. A això se li ha d'afegir l'oferta deWildlife (vida salvatge) que també es pot gaudir durant tot l'any, amb la possibilitat de visualitzar i fotografiar diferents espècies en el seu hàbitat natural.

Per a més informació d'Aran Park: http://www.aran-park.es/

 

 

El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, i el síndic d'Aran, Carles Barrera, van signar dissabte dos convenis en matèria de Protecció Civil i

d'Extinció d'Incendis i Salvaments, que refermen el marc de col·laboració entre ambdues administracions.

Espadaler va destacar la importància dels dos convenis signats perquè "simplificaran la tasca i la gestió de coordinació de les emergències”.

Per la seva part, el síndic d'Aran, Carles Barrera, es va mostrar molt satisfet de poder signar aquests convenis i va aprofitar per recalcar "l’excel·lent relació amb el govern de la Generalitat” .

D'una banda, el conveni de Protecció Civil regula la col·laboració en matèria de planificació, detecció i avisos en situació d'emergència o de normalitat en els casos que afectin a la Val d'Aran, i reforça la coordinació entre el Centre de Coordinació d'Emergències CECAT de la

Direcció General de Protecció Civil (DGPC) i el Conselh Generau d'Aran. En aquest sentit, el conseller va anunciar que el Departament d'Interior posarà a disposició del Conselh Generau d'Aran un tècnic de protecció Civil que "acompanyarà els ajuntaments per tal d’agilitzar la planificació del risc”.

D'altra banda, Interior també es compromet, a posar a disposició del Conselh Generau d'Aran els tècnics dels serveis centrals i territorials de la DGPC per tal que facin funcions d'assessors, i valoració dels riscos a què estan sotmesos els municipis d'Aran, o recomanacions sobre la redacció dels plans d'actuació municipal.

Cal recordar que l'Aran, per les seves característiques orogràfiques, climàtiques i de vegetació està sotmesa a situacions de riscos climàtics i meteorològics com nevades, inundacions, o altres riscos naturals i tecnològics (accidents industrials, de transport de mercaderies perilloses, etc) que poden generar emergències de gran magnitud i afectar a més d'un municipi.

L'Aran disposa d'un règim jurídic especial establert per llei i per mitjà del qual es garanteix l'autonomia per a ordenar i gestionar els afers públics del seu territori. La normativa existent, tant l'Estatut d'Autonomia com la Llei de Protecció Civil de Catalunya de 1997, com la Llei 16/1990, preveuen que el Conselh Generau d'Aran participa en les tasques de protecció civil a Catalunya i que pot prestar suport, assistència i cooperació a les funcions municipals de protección civil. Amb el present conveni s'aprofundeix la relació, comunicació, i intercanvi de coneixement sobre els riscos existents, la seva avaluació i la resposta pertinent en cas d'emergència a l'Aran entre el Conselh Generau i la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, que té encomanades la coordinació de les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant de situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats publiques.

El conveni també preveu que ambdues parts estudiaran la possibilitat de delegar o encomanar funcions del Departament d´Interior en matèria de protecció civil al Conselh Generau d'Aran per tal de millorar la previsió i resposta a les emergències.

D'altra banda, el Departament d'Interior i el Conselh Generau d'Aran van signar també la renovació del conveni de col·laboració en matèria de d'Extinció d'Incendis i Salvaments.

La Llei 16/1990 de 13 de juliol, va determinar que la Generalitat de Catalunya havia de cedir al Conselh Generau d'Aran competències i serveis sobre salvaments i extinció d'incendis, fet que es va ser efectiu mitjançant un Decret que entrà en vigor el 26 de juliol de 1994.

Dissabte, Generalitat i Conselh Generau d'Aran van renovar el seu marc de col·laboració actual en matèria de salvaments i extinció als efectes de continuar avançant en la relació i millorar la cobertura de les necessitats detectades.

Els serveis de salvaments i extinció d'incendis, i d'emergències en general, dins del territori de la Val d'Aran es gestionaran directament pel Pompièrs d'Aran, bombers voluntaris distribuïts en tres parcs.

La Val d’Aran regularà la recollida de bolets a tots els seus boscos i ho farà de manera gratuïta. El Conselh Generau expedirà un carnet gratuït, amb vigència per quatre anys, que permetrà a residents, propietaris de segones residències i gent que pernocti en establiments turístics de la Val d’Aran, poder recollir bolets als boscos sense cap cost. Amb aquesta regulació és vol foragitar les persones o grups que es dediquen a recollir bolets amb ànim de lucre. Carles Barrera, Síndic d’Aran, ha explicat que en determinades zones de Val es produeix un ‘’espoli reiterat’’ per part de persones que utilitzen els bolets per comercialitzar.

El Conselh Generau d’Aran serà qui entregarà els carnets als residents i als propietaris de segona residència o estalbiments als clients allotjats. Si es regalen carnets, es retirarà el talonari.

Aquesta mesura es començarà a aplicar a finals de març. Segons ha pogut saber Comarques de Ponent, les multes podrien anar des dels 90 euros fins als més de 6.000 en cas de persones reincidents.

 

Els Ajuntaments de Vielha, Cervera i Almacelles han delegat la gestió de les sancions de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària dels respectius municipis a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida.

Aquesta delegació s’ha posat en marxa després de la signatura del conveni d’aquest dimarts entre el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i els alcaldes de Vielha, Cervera i Almacelles, Alejandro Moga, Ramon Royes i Josep Ramon Ibarz respectivament.

El servei de gestió de multes que ofereix l’OAGRTL informatitza tot el procés de forma que els ajuntaments no necessiten disposar d’una infraestructura per gestionar les sancions i alhora guanyen en agilitat en la tramitació.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha destacat la importància de millorar encara més l’eficiència dels ajuntaments, ja que es donen molts casos en que el cost del tràmit per via executiva supera el cost de la pròpia sanció afavorint la impunitat dels infractors.

Els alcaldes de Vielha, Cervera i Almacelles han coincidit en que entre els principals avantatges d’aquest nou servei destaquen l’optimització dels recursos humans i tècnics dels consistoris, així com la major eficiència i transparència del procés.

Amb aquest servei, l’OAGRTL assumeix el cobrament de les multes de trànsit i gestiona íntegrament tot el procediment, des de l’inici de la multa fins a les al·legacions, resolucions de recursos i notificacions. Aquest automatisme suposa un gran estalvi de temps, facilita el control del procés i permet la signatura electrònica.

La policia local disposarà de diverses PDA (Personal Digital Assistant) i una petita impressora portàtil per expedir immediatament la denúncia que es diposita al vehicle. Una altra novetat és que la denúncia impresa incorporarà un codi de barres que permet l’infractor poder pagar immediatament l’import a través de les entitats bancàries col·laboradores.

La PDA preveu diversos automatismes que farà molt àgil expedir la sanció i obtenir totes les dades del vehicle, també permet fer una fotografia del vehicle infractor que s’annexa a la denúncia.

Balaguer va ser el primer municipi en incorporar aquest sistema en fase de prova a principis de l’any 2013 i el consistori de Tàrrega es va incorporar al novembre de 2013 per tal de comprovar el funcionament del procediment en més d’un municipi a la vegada.

 

La Val d’Aran i els seus municipis van rebre el passat 22 de gener a la fira Fitur de Madrid la certificació Biosphere Destination, de manera que s’han convertit en la primera destinació catalana de muntanya a aconseguir aquesta certificació, que en el país només té la ciutat de Barcelona.

El Síndic d’Aran, Carlos Barrera, fou l’encarregat de rebre la certificació per part del president de l’Institut de Turisme Responsable, Tomás Azcarate i Bang, i el Chief Executive Officer del Consell Global de Turisme Sostenible, Mauro Marrocu.

L’obtenció d’aquesta certificació de qualitat i sostenibilitat turística és per al Síndic d’Aran un reconeixement a l’esforç de molts aranesos: “Entre tots estem desenvolupant un model turístic responsable i sostenible en termes econòmics , ambientals i socioculturals”.

Va afegir que aquesta distinció demostra que la Val d’Aran “ha d’apostar per la sostenibilitat, no només per conservar aquest territori del Pirineu per a futures generacions, sinó també per seguir sent competitius i l’essència dels Pirineus”.

Aquesta certificació l’atorga l’Institut de Turisme Responsable, entitat associada a la UNESCO i a l’Organització Mundial de Turisme i membre del Consell Global de Turisme Sostenible (GSTC Global Sustainable Tourism Council), auspiciat per la Fundació de les Nacions Unides.

 

Pla estratègic

L’aposta per la sostenibilitat turística era una de les línies de treball del Pla Estratègic de Turisme de la Vall d’Aran 2011-2015, un full de ruta que ha servit per obtenir aquesta distinció, i té com a pilars un turisme responsable i la conservació del patrimoni cultural i ambiental .

La consellera de Turisme de la Vall d’ Aran, Anna Díaz , va explicar que al març proposarà als empresaris socis de Foment de Torisme Val d’Aran noves accions, i va destacar que amb la implementació del Sistema de Turisme Responsable s’està construint un model turístic de qualitat en què el turisme és un sector transversal associat a l’economia, el territori , la societat i la cultura araneses.

També va estar present a l’acte el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i en l’esdeveniment els assistents van poder degustar productes inclosos a la Marca de Garantia de la Val d’Aran, que reconeix l’autenticitat dels productes elaborats amb els procediments tradicionals de la vall.

 

Endesa ha finalitzat la reconstrucció en la seva totalitat i de forma definitiva de la principal línia elèctrica de mitja tensió que unia les subestacions de Vielha i de Bossòst, i que dues derivades de la qual van desaparèixer parcialment al juny per culpa dels aiguats que van afectar la Val d'Aran. Els treballs, que han tingut una inversió superior als 60.000 euros, aportats íntegrament per Endesa, s'han dut a terme al terme municipal d'Arres i han consistit en la construcció de dues torres metàl·liques i la substitució de 340 metres de cable aeri de 25 kV per una nova línia subterrània, també de mitja tensió. 

D'aquesta manera, la línia d'unió entre les subestacions de Vielha i de Bossòst ha quedat restablerta, de manera que la companyia garanteix la qualitat del servei als clients dels municipis d'Arres, Es Bòrdes, Bossòst, Vielha e Mijaran i Vilamòs.  

?Segons Endesa, els treballs, s'ha retardat per culpa dels forts temporals de vent i neu dels mesos de novembre i desembre, que han dificultat la reconstrucció. Després dels aiguats, la companyia va prioritzar l'apuntalament de la xarxa malmesa per tal de garantir el servei, per, a posteriori, sempre i quan les condicions climatològiques ho possibilitessin, procedir a reparar o reconstruir les infraestructures elèctriques que van quedar destrossades o directament desaparegudes per efecte de les aigües.??

Després  del bon inici de la temporada d'esquí 2013-14 al Pirineu de Lleida al  final de novembre i del bon comportament turístic pel pont de la Constitució, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu una  bona ocupació turística durant aquestes festes de Nadal, Cap d'Any i Reis  a les comarques del Pirineu de Lleida, especialment a les zones amb estacions d'esquí. La millor ocupació es produirà del 26 de desembre, dia de Sant Esteve, fins al dimecres 1 de gener, amb percentatges  que podrien situar-se al voltant del 90% i la plena ocupació en  establiments situats a peu de pistes i en percentatges inferiors, que podrien oscil·lar entre el 70 i el  80%, del 2 de desembre fins al  dia de Reis, tret de la Val d’Aran, que hi mantindrà també una ocupació  elevada. Durant aquest període de minivacances nadalenques, el Patronat estima que les 11 estacions d’esquí del Pirineu de Lleida poden vendre més de 210.000 forfets, sempre que les condicions meteorològiques  acompanyin. 

El Patronat de  Turisme de la Diputació de Lleida estima que durant aquestes festes de  Nadal, Cap d’Any i Reis més de 100.000 persones passaran per les 11 estacions d’esquí del Pirineu i que el nombre de forfets que es vendran es  podria situar per sobre dels 210.000, sempre que les condicions  meteorològiques acompanyin, una xifra que representa el 17 % de l’objectiu de venda de forfets per a aquesta temporada a les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida, fixat en 1.250.000. 

El Patronat de  Turisme de la Diputació de Lleida preveu que la mitjana d'ocupació durant  els 13 dies de festes nadalenques que van de Sant Esteve fins al dilluns de Reis es podria situar al voltant del 80% a les zones del  Pirineu de Lleida amb estacions d'esquí i amb percentatges que variaran d'acord amb la tipologia d'allotjament, la zona i les dates. El primer tram d'aquests 13 dies festius, el que va de Sant Esteve fins a Cap d'Any, és el que concentrarà la millor ocupació turística en els diferents establiments d'hoteleria, turisme rural i apartaments turístics, com també  a les places de bungalous en els 25 càmpings oberts per aquestes dates i a les segones residències del Pirineu. En aquest primer període vacacional, a les zones del Pirineu amb estacions d’esquí l’ocupació oscil·larà al voltant del 90% de mitjana. La plena ocupació arribarà en alguns casos als allotjaments turístics situats a les proximitats dels centres hivernals. A les zones del Pirineu sense estacions d’esquí i al Prepirineu  l'ocupació també serà bona per aquestes dates però en percentatges inferiors, que es podrien situar al voltant del 80%. El turisme rural mantindrà una ocupació bona al conjunt de la demarcació de Lleida en  aquest primer període de festes, que es podria situar del 26 al 29 de  desembre entre el 75 i el 80% i arribar fins al 90% del 29 de desembre a l’1 de gener de 2014. El període que va de Cap d'Any fins a la festivitat de Reis es preveu que també tingui un  bon comportament, tot i que inferior al del tram de Nadal a Cap d'Any, tret de la Val d’Aran, que mantindrà pràcticament una ocupació molt  similar motivada principalment pel turisme francès i pels  visitants procedents de la Comunitat de Madrid i del País Basc. A la resta de zones del Pirineu amb estacions d’esquí, tot i que encara  falten molts dies per arribar a aquestes dates i atesa la tendència cada  vegada més gran a reservar al darrer moment, es preveu que l’ocupació es  pugui situar entre el 70 i el 80 % a les zones amb estacions d’esquí i  inferior a la resta, en les diferents tipologies d’allotjament turístic reglat. 

 

Vacances  de Nadal a les pistes d’esquí amb activitats diverses per gaudir de la neu  al Pirineu de Lleida 

Les festes de Nadal, Cap d’Any  i Reis es viuen d’una manera molt especial a les estacions d’esquí del  Pirineu de Lleida. Els diferents centres d’hivern tenen programades  activitats diverses per a totes aquelles persones que trien passar les  minivacances de Nadal gaudint de la neu. Tant els afeccionats a l'esquí  com els qui no han esquiat mai, però que troben a la muntanya una àmplia  oferta d'oci i una opció d'esbarjo més per passar uns dies de vacances,  trobaran per aquestes dates un programa amplíssim d'activitats per a tots  els gustos i edats relacionades amb la neu, com ara els trineus  arrossegats per gossos, senderisme amb raquetes, patinatge sobre gel,  solàrium i motos de neu, entre d'altres especialitats, a més de tot un  seguit d'actes de caire lúdic, cultural, gastronòmic i festes tradicionals  que se celebren a diferents pobles de les comarques de Lleida.

Per  als més petits, al marge dels cursos d’esquí de diferent durada perquè  aprenguin a esquiar, les classes es poden combinar amb les activitats dels  parcs de neu de què disposen la majoria de les estacions d’esquí. Els mateixos centres d'hivern  del Pirineu de Lleida organitzen tots els anys diverses activitats per  celebrar la festivitat de Nadal, Cap d’Any i Reis. El 24 de desembre  l'estació de Baqueira Beret, a la Val d’Aran, organitza l’arribada  del Pare Noel amb un trineu arrossegat per gossos que fa el  recorregut des de Beret fins a la cota 1.800 de Baqueira, al peu de la  torre de control. El 31 de desembre és tradicional la baixada de torxes  des de la cota 1.800, seguida d’un gran castell de focs artificials, i a  partir de les 12 de la nit la gran festa de Cap d’Any a les discoteques de  l’estació. Finalment, el 5 de gener hi té lloc la cavalcada dels Reis  Mags, que fan el recorregut amb les màquines trepitjaneu des de la cota  1.800 de Baqueira fins a les oficines, amb xocolatada i coca per a  tots els assistents. Per la seva banda, l’estació  de Boí Taüll Resort, a la comarca de l'Alta Ribagorça, també programa tots  els anys l’arribada del Pare Noel el 24 de desembre al matí i el  lliurament de regals al centre social a la tarda, una baixada de torxes el 31 de desembre a les 17.45 hores i actes específics a  l’estació el dia 5 de gener amb motiu de l’arribada dels Reis Mags  d’Orient. Port Ainé i Espot Esquí, al Pallars Sobirà, i Port del Comte, a la comarca del Solsonès, programen  activitats variades per celebrar l’arribada dels Reis a l’estació el diumenge 5 de gener. A Port Ainé l’arribada dels Reis Mags tindrà lloc el  diumenge al matí i a Espot Esquí, a la tarda. Així mateix les  estacions de Port del Comte i Espot Esquí programen tots els anys un gran descens popular amb torxes el 5 de gener a la tarda per celebrar la festivitat de Reis. 

La seu del Conselh Generau d'Aran va acollir ahir la presentació de la targeta de fidelització “Val d'Aran Card” que s'implantarà en els diferents establiments que sol·licitin donar-se d'alta en aquest projecte. Aquesta targeta pretén dinamitzar el consum en els comerços i establiments turístics de la Val d'Aran dels visitants que vinguin de fora del territori, així com entre els mateixos ciutadans de la Val d'Aran. La Val d'Aran Card es podrà adquirir en els comerços que es donin d'alta, i facilitarà la fidelització dels clients a partir de diferents accions que prenguin els propis establiments com pot ser el cas de múltiples descomptes. La targeta funciona amb diners virtuals, de manera que cada vegada que el client presenti la targeta en un d'aquests comerços, podrà anar acumulant diners per a futures compres.
 
Amb el llistat de clients que vagi emmagatzemant, l'establiment podrà realitzar diferents campanyes de promocióa través de newsletters o de correus electrònics, i d'aquesta manera anar fidelitzant cada vegada més clients.

La targeta engloba diferents tipus d'establiments, com poden ser hotels, bars, restaurants i empreses de turisme actiu. Segons la consellera de Turisme, Comerç i Consum, Anna Diaz, "es tracta d'una mesura per projectar la Val d'Aran a través dels seus establiments comercials, que és un dels principals actius". 

Aquesta targeta de finalització, que s'ha dut a terme des del Patronat de Turisme de la Val d'Aran, Foment Torisme Val d'Aran i l'Agéncia deth Comèrc d'Aran, començarà a funcionar en el marc de la campanya de Nadal

 

La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, s'ha reunit amb el Síndic d’Aran, Carlos Barrera, per signar l’Acord de Finançament entre la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran per a l’any 2013 per un import total de 21.728.236 euros. Durant la signatura, han estat acompanyats del secretari general de Governació, Lluís Bertran, i el vicesíndic primer, Luis Carlos Gordillo.

El finançament del Conselh ha estat garantit durant aquest any mitjançant l’avançament de bestretes successives fins a la formalització final d’aquest Acord que es podrà prorrogar anualment mitjançant una addenda.

L’Acord signat també reconeix l’existència, en el pressupost de la Generalitat, d’altres consignacions pressupostàries a favor del Conselh Generau d’Aran, com a conseqüència de previsions legals específiques, de la subscripció de contractes-programa i convenis de col·laboració i de l’impuls per part de la Generalitat d’accions singulars de foment.

El seguiment i l’avaluació d’aquest Acord resten encomanats a la Ponència permanent de treball en matèria de traspassos i convenis creada en el si de la Comissió Govern de la Generalitat - Conselh Generau d’Aran.

 

Finançament i accions de suport

La signatura de l’acord de finançament entre la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran per a l’any 2013 té el seu fonament en el règim especial de l’Aran, regulat a la Llei 16/1990 de 13 de juliol, que actualment és objecte de revisió i modificació.

El Departament de Governació i Relacions Institucionals té el compromís de donar el màxim suport jurídic i tècnic a la Ponència conjunta del Parlament per a l’elaboració de la Proposició de llei sobre el règim especial de l’Aran, constituïda en compliment de la Moció sobre l’exercici de  l’autogovern del poble aranès, aprovada pel Ple del Parlament el 23 de maig de 2013. Aquesta llei, que  té el caràcter de llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut, constitueix, per al Govern, una actuació prioritària d’aquesta legislatura.

Al llarg de 2013, el Govern també ha aprovat una transferència interdepartamental del fons de contingència al Departament de Governació i Relacions Institucionals per atendre el finançament les actuacions d’emergència arran de les pluges torrencials del 18 de juny que van registrar una especial incidència a l’Aran. La distribució d’aquests fons es va dur a terme de manera urgent amb bestreta del 100%, prèvia sol·licitud dels ens locals afectats.

Pàgina 7 de 11