El conseller d’Acció Climàtica ha presentat l’impacte de la primera convocatòria d’ajuts de l’Estratègia alimentària

Mascort feia aquestes manifestacions en el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel, afegint que l'estratègia alimentària ha permès avançar cap a un model agroalimentari basat en equitat i la sostenibilitat, dotant a 1.326 projectes del rebost de Catalunya ajuts directes per valor de 9,47 milions d'euros
David Mascort  fira de Sant Miquel ©JosepAPérez 1
photo_camera David Mascort fira de Sant Miquel ©JosepAPérez 1

"Tenim el compromís de realçar la incalculable feina dels pagesos i pageses, ramaders i ramaderes, pescadors i pescadores per proveir-nos d'aliments al conjunt de les comarques. Darrere de cada ajut hi ha una persona que impulsa un projecte que és vida allà on es desenvolupa", assegurava aquest dijous el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. 

Mascort feia aquestes manifestacions en el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel, afegint que l'estratègia alimentària ha permès avançar cap a un model agroalimentari basat en equitat i la sostenibilitat, dotant a 1.326 projectes del rebost de Catalunya ajuts directes per valor de 9,47 milions d'euros.

Els ajuts que neixen amb la voluntat de transformar el sistema alimentari del país han resolt amb èxit, tant pel que fa al nombre de projectes com per la distribució territorial amb què s'han repartit. La vegueria de Ponent ha estat la més beneficada, tant per l'import total com pel nombre de projectes, amb 2,28 milions i 815 projectes beneficiaris.
La distribució dels ajuts per vegueries ha estat:

•    Alt Pirineu i Aran: 487.092 euros i 32 projectes 
•    Catalunya Central: 1,04 Meuros i 90 projectes
•    Girona: 1,33 M€ i 169 projectes
•    Àmbit Metropolità: 1,99 Meuros i 104 projectes
•    Penedès: 779.977 euros i 46 projectes
•    Camp de Tarragona: 835.533 euros i 29 projectes
•    Terres de lʼEbre: 712.874 euros i 41 projectes
•    Ponent: 2,29 Meuros i 815 projectes

El Departament d'Acció Climàtica preveu articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, i reconeguts per les consumidors


El conseller Mascort ha manifestat que amb aquesta primera convocatòria ha aconseguit “començar a desplegar estratègia alimentària arreu del país, amb uns ajuts que són transformadors per impulsar un sistema alimentari sostenible econòmicament, socialment i ambientalment.”

David Mascort  fira de Sant Miquel ©JosepAPérez
David Mascort fira de Sant Miquel ©JosepAPérez

La línia 1, que permetrà a les explotacions fer el càlcul de la sostenibilitat ambiental per obtenir la certificació de la producció agrària sostenible (PAS), és la línia que ha rebut més sol·licituds, amb 1.070 projectes beneficiaris. Una certificació voluntària per valorar la bona feina que fa el sector del país. La resta de línies han permès beneficiar 256 projectes més repartits entre totes les vegueries de Catalunya, amb projectes que aposten per la feminització del sector, el relleu generacional, la lluita contra el malbaratament o la creació d'escorxadors o obradors compartits, entre altres propostes.

En concret la línia 4, que fa referència a “Foment de projectes transformadors i per a l'arrelament territorial dins el sector agroalimentari”, és una de les que ha obtingut un major nombre de peticions, amb un total de 84 propostes beneficiades de totes i cadascuna de les vegueries. La línia 6, de “Prevenció i malbaratament alimentari”, la 7 de “Foment al relleu generacional” i la 8 per al “Foment de projectes liderats per dones” són les següents que han rebut més peticions, amb més de 30 propostes acceptades a cadascuna. L'import màxim per a cada projecte ha estat de 200.000 euros, amb l'objectiu de poder fer arribar aquesta subvenció al màxim nombre de beneficiaris.

“Hem fet un primer pas per endinsar-nos al territori i entrar en una nova fase de la transformació verda del país. Amb aquesta línia d'ajuts ens convertim en el motor impulsor de la transformació del sector agrari i d'artesania alimentària. Parlem de tots aquells projectes, petits i grans, que formen part del sector agroalimentari català, que és un dels principals pilars de lʼeconomia catalana”, ha afegit el conseller Mascort.
“Aquests ajuts reverteixen sobre el nostre territori per enfortir aquests projectes que el vertebren i el cohesionen, que aporten un alt valor afegit i que consoliden Catalunya com a potència agroalimentària”, ha conclòs el conseller del Departament dʼAcció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Un projecte dinamitzador

Aquests ajuts, que estan alineats amb el Pla estratègic de lʼalimentació de Catalunya (PEAC) i amb lʼEstratègia marítima catalana (EMC), han estat creats i consensuats de manera participativa, mitjançant la col·laboració i aportacions dels 34 grups de treball que formen part del projecte. Dʼaquí van sorgir uns ajuts transversals, amb lʼobjectiu de donar resposta a les necessitats i demandes reals de tota la cadena alimentària.
Les nou línies dʼajuts han estat les següents:

•    Línia 1: Ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental de producte.
•    Línia 2: Ajuts per a la creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits.
•    Línia 3: Ajuts per a la creació i millora dels processos productius, lʼeficiència de petits escorxadors fixos o mòbils i activitats annexes dʼobtenció i preparació de carn i productes carnis i dʼestabliments de manipulació de carn de caça.
•    Línia 4: Ajuts per al foment de projectes transformadors i per a lʼarrelament territorial dins del sector agroalimentari.
•    Línia 5: Ajuts per al foment de la flexibilització de la normativa dʼhigiene i qualitat als petits elaboradors.
•    Línia 6: Ajuts per a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari.
•    Línia 7: Ajuts per al foment per al relleu generacional de negocis dʼartesania alimentària.
•    Línia 8: Ajuts per al foment de projectes liderats per dones, relacionats amb la transformació dʼaliments.
•    Línia 9: Ajut INNOTRACK per a la innovació en lʼàmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de lʼempresa.

El Departament va organitzar també a principis de 2023 jornades informatives a totes les vegueries del país per informar sobre aquesta primera convocatòria dʼajuts. En aquestes sessions, en què van participar més de 2.000 assistents, es va oferir un servei dʼassessorament i es van resoldre més de 1.000 consultes.