Les Escoles Agràries obren el període de preinscripció amb 24 cicles formatius

El període de preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà o superior a partir del 24 al 30 de maig, i pel que fa a les matriculacions dels cicles mitjans es duran a terme del 17 al 22 de juliol i les dels cicles superiors del 15 al 18 de juliol
Alumnes de les EA preparant làctics ©EA
photo_camera Alumnes de les EA preparant làctics ©EA

Les Escoles Agràries del Servei de Formació Agroalimentària del Departament d’Acció Climàtica obren el període de preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà o superior a partir del 24 al 30 de maig. Pel que fa a les matriculacions dels cicles mitjans es duran a terme del 17 al 22 de juliol i les dels cicles superiors del 15 al 18 de juliol. 

Els 15 centres, distribuïts per tot el territori català, ofereixen un total de 24 cicles formatius, entre els de grau mitjà i grau superior, enfocats a diversos camps d’aprenentatge: la indústria alimentària, l’elaboració d’olis d’oliva i vins, el màrqueting i la publicitat aplicats al món de l’enologia, la producció agroecològica i agropecuària, la gestió forestal i del medi natural, el paisatgisme i el medi rural, la ramaderia i l’assistència en sanitat animal i les activitats eqüestres. Tots ells treballen en xarxa per tal de compartir coneixements, competències i recursos, i així oferir una formació de major qualitat a l’alumnat.

Al finalitzar els estudis, l’alumnat podrà treballar en diferents àmbits de la indústria alimentària, com ara departaments de qualitat, equips de producció, cellers, en la transformació de productes agroalimentaris...; o bé, en empreses agrícoles, ramaderes i forestals, entre d’altres

Alumnes en tallers de transformació©EA
Alumnes en tallers de transformació©EA

Aquests estudis es distingeixen per brindar una formació professional adaptada a les necessitats actuals del sector, oferint classes personalitzades i pràctiques. Això s'aconsegueix mitjançant grups reduïts, un personal docent altament qualificat, les col·laboracions amb professionals i empreses del sector i les visites tècniques. A més, aquests cicles formatius tenen un alt índex d'inserció laboral, ja que les empreses del sector expressen de manera recurrent la necessitat de professionals qualificats.

Alguns dels cicles formatius de les Escoles Agràries s’ofereixen en format dual amb l’objectiu d’apropar els estudiants al sector, i millorar d’aquesta manera la seva experiència professional i la posterior inserció laboral.

Durant el passat 2023, 680 joves van estudiar cicles formatius a les Escoles Agràries i  7.000 alumnes de formació contínua van realitzar-hi cursos. Innovació, reinvenció i relleu del sector. També es van dur a terme jornades de transferència tecnològica que van reunir més de 6.100 assistents

Un dels majors reptes de les Escoles Agràries és assegurar el relleu del sector, mitjançant una oferta formativa que supleixi necessitats evidents. Per aquesta raó, estan plenament en contacte amb professionals en actiu, entitats i organitzacions, que transfereixen als centres les mancances, exigències o requisits del món agropecuari, alimentari i forestal.

Explotacions ramaderes en © EA
Explotacions ramaderes en © EA

Gràcies a aquesta òptica i mirada posada en les persones que formen part del sector, s’ha posat en marxa durant els últims anys el CFGM de Producció Agropecuària a distància que ofereix l’Escola Agrària de Tàrrega en col·laboració amb l’Institut Obert de Catalunya, que enguany en sortirà la primera promoció. Uns estudis adreçats a persones que volen iniciar-se a una activitat professional relacionada amb l'agricultura i la ramaderia, o bé completar alguns estudis reglats, i que per incompatibilitats personals o professionals, no ho poden fer de forma presencial.

Un referent en el sector ramader, amb una oferta única en el cicle de Grau superior en Ramaderia i assistència en sanitat animal, en l’EA de Vallfogona de Balaguer. El centre complementa la formació amb el cicle de Grau mitjà en Producció agropecuària. 

Altres clams del sector, i que les Escoles Agràries han fet possible la seva execució, han estat els CFGS de Vitivinicultura (Elaboració d'olis d'oliva de qualitat) i del CFGS de Paisatgisme i Medi Rural (Perfil professional Agroecològic i d’Acció Climàtica), que ofereixen l’Escola Agrària de Gandesa i l’Escola Agrària de Manresa, respectivament.

En aquests centres, ja s’oferien cicles formatius de grau mitjà amb anterioritat, i el fet d’haver creat el superior, ha generat que l’alumnat pugui completar la seva formació. Això suposa la generació de professionals més qualificats que impacten directament en el territori, i en el desenvolupament rural de la zona

Pràctiques de topografia ©EA
Pràctiques de topografia ©EA

Més enllà dels cicles formatius, les Escoles Agràries anualment també preparen una àmplia oferta de formació contínua, gràcies a cursos i jornades de transferència tecnològica, per poder actualitzar els coneixements dels professionals del sector. Des de fa temps, el sector demandava una Escola Agrària a la zona del Maresme, i l’any passat es va posar en marxa l’Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura de Cabrils, que ofereix formació contínua.