Ajut dirigit a municipis de menys de 150.000 habitants per fomentar esdeveniments enogastronòmics i culturals

Els imports de la subvenció oscil·len entre els 100.000 euros i els 250.000 euros en funció dels municipis que acullin l’esdeveniment d’interès agroturístic
Mostra Gastronòmica de les Garrigues (1)
photo_camera Mostra Gastronòmica de les Garrigues (1)

Des de la passada setmana els municipis de menys de 150.000 habitants podran accedir als ajuts que el Govern català ha establert perquè aquests puguin programar espectacles d'arts en viu en esdeveniments d'interès agroturístic, com fires, festivals o cicles d'activitats.

Concert Xarim Aresté ©PepMarco
Concert Xarim Aresté ©PepMarco

Els projectes s’han de realitzar al voltant d'un producte agroalimentari associat a una Denominació d'Origen Protegida (DOP), a una Indicació Geogràfica Protegida (IGP), a una Denominació d'Origen (DO), associat a espais d'explotació agroalimentària i que fomenti la promoció turística de la cultura d'un poble, una ciutat o un territori de Catalunya. 

Els imports de la subvenció oscil·len entre els 100.000 euros i els 250.000 euros en funció dels municipis que acullin l’esdeveniment d’interès agroturístic

Objectius dels ajuts

La proposta del Govern té la voluntat de divulgar la producció agrícola de proximitat com a eina per impulsar el turisme i l'activitat econòmica i cultural que es du a terme en les comarques catalanes. Una iniciativa que ha de permetre programar espectacles professionals d’arts en viu que generin nous cicles o festivals en l'entorn rural, obrint així noves possibilitats de contractació per als professionals de la cultura.

El projecte s'ha impulsat conjuntament des dels departaments d’Empresa i Treball, Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i Cultura

“Promou una oferta conjunta dels diferents territoris, donant protagonisme al patrimoni turístic entès de manera àmplia, tenint en compte els recursos artístics, així com els productes de cada zona”, segons el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent

 “Parant atenció als diferents contextos territorials i també als agents que fins ara quedaven fora del prisma del Departament de Cultura”, diu la consellera, de Cultura, Natàlia Garriga. 

Festa de l'Estany-Mostra Gastronomica ©JosepAPérez
Festa de l'Estany-Mostra Gastronomica ©JosepAPérez

L’import de la primera convocatòria és d’un total de 3,5 milions d'euros i poden optar-hi entitats de l'administració local de Catalunya, fundacions, associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre i empreses privades, cooperatives i altres entitats amb finalitat de lucre, així com els professionals inscrits en el Règim especial de treballadors autònoms.

El període de presentació de sol·licituds és del 8 de setembre i fins al 27 de setembre a les 14 hores