Bons resultats en el primer assaig d'un fàrmac contra el càncer creat a Vall d'Hebron

Redacció | Foto: vallhebron.com

El primer assaig del fàrmac Onomyc contra el càncer ha obtingut bons resultats. L'assaig l'ha portat a terme el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) a través de la seva 'spin-off' Peptomyc. En la fase preclínica en laboratori es va demostrar que Omomyc, una miniproteïna terapèutica desenvolupada al VHIO, era capaç d'entrar a les cèl·lules i arribar al nucli, on es troba l'oncogen MYC. El fàrmac inhibeix l'habilitat de MYC per promoure el creixement de tumors. L'assaig clínic en fase I ha comptat amb 22 pacients amb tumors sòlids —de pàncrees, intestins i pulmó— i amb tractaments previs. En 8 de 12 pacients es va comprovar que la malaltia es mantenia estable i s'havia aturat el creixement del tumor després de 9 setmanes de tractament.