Comencen a aplicar fosfur d'alumini per frenar la plaga de conills a Ponent

Responsables del Departament d'Acció Climàtica a Lleida s'han reunit aquesta setmana amb responsables de Servei territorial de Carreteres de la Generalitat a Lleida i de l'empresa adjudicatària de l'aplicació del fosfur, Miarnau Agritecno SL, per a acordar els termes i el calendari d'actuació.

L'ús d'aquest producte fitosanitari com a biocida està autoritzat en infraestructures, que són bons llocs per a què els conills facin caus, ja que actuen com a reservori, i no representa cap risc per la cadena tròfica. La seva aplicació ha d'anar a càrrec de personal d'empreses amb carnet d'ús de biocida emès pel Ministeri de Sanitat.

D'altra banda, el Departament també s'ha reunit aquesta setmana amb la Federació de Caça i els titulars de les Àrees Privades de Caça afectades per danys, per a explicar tot el que fa a la declaració d'emergència cinegètica per a lluitar contra la sobrepoblació de conills a Ponent, i que es farà efectiva quan entri en vigor a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) aquest mateix mes de març.

Segons Acció Climàtica, aquesta declaració permetrà un seguiment més acurat de les actuacions de caça, que es concentraran on siguin més necessàries, i, si les circumstàncies ho requerissin, ho assumiria directament l'Administració. Els caçadors rebran compensacions econòmiques en concepte de despeses de derivades de la seva col·laboració.

També aquesta setmana s'ha fet el relleu del personal de les Reserves Nacionals de Caça del Departament que s'havien desplaçat temporalment a Ponent amb l'objectiu d'instal·lar caixes trampa de captura de conills com a mesura excepcional per a combatre els danys que produeixen sobre els conreus agrícoles i els talussos d'infraestructures. A partir d'ara un total de 12 persones de Forestal Catalana integren els equips propis que duen a terme aquesta actuació.

Pel que fa a l'esmentat personal de les Reserves Nacionals de Caça del Departament, han estat actuant aquestes darreres setmanes en zones amb altes densitats de conills de les comarques de l'Urgell i el Segrià, als municipis de Verdú, Maldà, Tàrrega, Aitona, i Serós.

Les gàbies es col·loquen a l'entrada del cau en les zones on hi ha les llodrigueres i serveixen per a actuar de manera més quirúrgica, principalment en aquelles zones on els danys són més alts. De fet, el conill ja es pot caçar tot l'any, i aquestes mesures són complementàries de suport.

Paquet de noves mesures per a frenar la plaga

La prova pilot d'aplicació de fosfur en infraestructures i la instal·lació d'aquestes gàbies s'emmarca en el nou paquet de mesures amb caràcter d'urgència i d'aplicació immediata per a controlar la sobrepoblació de conill a les comarques de Ponent. Aquestes noves accions, juntament amb les que ja s'han establert i les mesures de protecció dels cultius que implementen els propietaris dels terrenys, han de permetre reduir el nombre de danys, segons Acció Climàtica.

Entre altres noves mesures destacades també figuren nous mètodes de captura amb xarxes que es van començar a provar recentment a l’Estany de Ivars i Vila-sana.