El Consell de Col·legis d’Infermeres adverteix de la invasió de competències professionals amb l’excusa de la pandèmia

Una infermera camina per la sala d'espera d'Infermeria Familiar i Comunitària del centre d'atenció primària (CAP) Can Bou de Castelldefels, el 15 de novembre del 2021. (Horitzontal)
photo_camera Una infermera camina per la sala d'espera d'Infermeria Familiar i Comunitària del centre d'atenció primària (CAP) Can Bou de Castelldefels, el 15 de novembre del 2021. (Horitzontal)

Foto: ACN

El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els quatre col·legis territorials (COIB, COIGI, COILL i CODITA) han denunciat en bloc la invasió de competències professionals que s'està produint, a parer seu, amb l'excusa de la pandèmia.

Es queixen de l'"intrusisme professional" que suposen les propostes de creació de noves titulacions i també l'assumpció "temporal" de certes funcions exclusives de la infermeria per part d'altres professionals. Una quinzena de societats científiques catalanes i d'arreu de l'Estat s'han adherit també a aquest comunicat conjunt, que constata que el problema principal rau en la manca d'infermeres.

Han posat alguns exemples en àmbits com la radiologia, les anàlisis clíniques i les urgències. Segons els signants del comunicat, aquestes situacions d'intrusisme "es veuran agreujades" si s’aprova la nova titulació de tècnic superior en gestió de serveis en centres gerontològics, que envairà les competències pròpies de l’especialitat d’infermeria geriàtrica.

El consell i els col·legis catalans, però, asseguren que no s'oposen a la creació de nous cicles formatius o d'estudis de grau que regulin i ordenin l'atenció a la salut, però reclamen que els plans i circuits formatius no siguin invasius i no absorbeixin les atribucions i competències exclusives de la professió infermera.

Així mateix, les institucions que representen les infermeres catalanes demanen que cap persona que no hagi cursat el grau en Infermeria tingui atribucions i competències pròpies de la professió infermera.

Aquesta situació, continuen, es veu actualment agreujada per la saturació del sistema que ha ocasionat la crisi sanitària provocada per la covid-19, que està "aixoplugant mesures extraordinàries que impliquen l’habilitació temporal de competències pròpies de les infermeres en professionals que no ho són". Aquest seria el cas dels canvis en els protocols de cribratge o de vacunació, entre altres.

En aquest sentit, les infermeres i infermers demanen participar en el disseny i l'avaluació dels protocols, la formació especialitzada dels professionals implicats per part d’infermeres titulades com a garantia per a la ciutadania, la supervisió de les infermeres de la prestació de cures o de serveis delegats, i la definició de l’excepcionalitat i de la temporalitat d’aquestes cessions d’atribucions i de competències, que garanteixi el retorn en exclusiva a la professió infermera en un futur immediat.

El consell i els col·legis constaten que tota aquesta situació es deu a la manca d'infermeres que pateix Catalunya. Demanen auditora la ràtio infermera/persona atesa, establir un nombre mínim d'infermeres necessàries com a condició obligatòria per poder prestar determinats servies de salut, incrementar l'oferta de places universitàries i avançar en el desenvolupament de les especialitats i la planificació de places específiques en convocatòries d'ocupació.