Justícia, en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, engega una prova pilot perquè els interns puguin recuperar els punts del carnet de conduir i fer l'examen dins la presó

Redacció | Foto: Departament de Justícia

El Departament de Justícia i el Servei Català de Trànsit han fet una prova pilot al Centre Penitenciari Puig de les Basses perquè les persones internes puguin aprofitar el temps de la pena per formar-se en seguretat viària i optar a recuperar el permís de conduir. D’aquesta manera, des del primer dia en llibertat, la seva actitud al volant tindrà les màximes garanties. A més, disposar del permís de conducció augmenta les oportunitats de trobar una feina, fet decisiu a l’hora d’evitar la reincidència.

En la primera edició del programa hi han participat 8 persones entre les quals n’hi havia algunes que havien comès delictes relacionats amb el trànsit i altres que havien perdut la totalitat de punts del permís. Tots els participants han superat el curs. A més, n’hi ha hagut 6 que s’han hagut d’examinar. L’examen s’ha fet al centre penitenciari, de manera que els interns no han hagut d’esperar a la sortida de permís o al final de la condemna. Tots han aprovat.

Per arribar fins aquí, la Direcció General d’Afers Penitenciaris del Departament de Justícia ha treballat en coordinació amb el Servei Català de Trànsit i la Dirección General de Tráfico, perquè tots els passos necessaris – el curs, la certificació mèdica, i els exàmens- s’hagin pogut realitzar a l’interior de la presó, amb el desplaçament en cada cas dels professionals i els equips necessaris. Per la seva banda, els interns i les internes han pagat les despeses del curs així com dels tràmits.

El projecte s’ha pogut portar a terme gràcies a la col·laboració de la Federació d’Autoescoles de Catalunya per coordinar aquesta activitat i gestionar la participació d’un centre de permís per punts en el projecte.

Per a la prova pilot, els equips de tractament del Centre Penitenciari Puig de les Basses van seleccionar les persones internes que complien els requisits per poder participar, entre ells; que hagués transcorregut el període preceptiu de privació del dret de conduir per poder-se examinar o que s’hagués complert la sentència judicial que afectava el permís de conduir. Durant el curs, impartit durant el juny, i fins al moment de l’examen, han fet l’acompanyament als interns perquè poguessin estudiar, amb el suport del material que l’autoescola els va proporcionar, i mitjançant l’accés controlat als recursos necessaris en línia.

La Direcció General d’Afers Penitenciaris té previst estendre l’experiència perquè hi puguin tenir accés interns de totes les presons de Catalunya.

A Catalunya, l’any passat es van fer 801 cursos de reeducació i sensibilització viàries d’aquesta modalitat. El curs de Puig de les Basses l’ha fet una autoescola autoritzada per fer aquesta formació respectant el contingut i estructura dels cursos d’aquest tipus. La diferència és que s’ha desplaçat a un centre penitènciari per impartir-lo. La formació, dividida en sis sessions, l’han desenvolupat un formador dels cursos de sensibilització i reeducació, un psicòleg-formador i una víctima.

Els cursos de sensibilització i reeducació viària tenen dues modalitats. Una és la de recuperació parcial de punts que té una durada de 12 hores. L’altra, la de recuperació de permís, amb una durada de 24 hores, s’adreça a persones que han perdut la totalitat de punts o que han estat privades del dret de conduir per sentència judicial.

Aquesta experiència també s’oferirà als interns condemnats per delictes relacionats amb la conducció que compleixin els requisits. A Catalunya, prop de 800 persones compleixen pena de presó per delictes relacionats amb la conducció. En el darrer any, des del juny del 2021 fins ara, 620 persones han ingressat per fets relacionats amb la conducció sense carnet, 214 per delictes relacionats amb la conducció sota els efectes de les drogues o l’alcohol i 4 que tenen en comú la velocitat excessiva.

Quan la pena de privació del dret a conduir és inferior a dos anys, els interns han derealitzar i superar un curs. En els casos de sentència amb pena superior a 2 anys, el permís perd la seva vigència i, a banda de realitzar de manera satisfactòria el curs, cal superar un examen de la Dirección General de Tráfico.