Unió de Pagesos reclama 30 MEUR per als professionals de conreus herbacis per pal·liar els greus efectes dels danys climàtics del 2022

Redacció | Foto: cooperativesagraries.cat

Unió de Pagesos calcula que els professionals del sector d’herbacis de Catalunya necessiten 30 milions d’euros en ajudes per pal·liar els greus efectes dels danys climàtics que han patit al llarg del 2022, per la sequera, les gelades de l’abril i els cops de calor del maig, i que reclama a les administracions, tenint en compte que, com va anunciar el sindicat a l’agost, la collita de cereal d’hivern va comportar pèrdues d’uns 180 milions d’euros.

Unió de Pagesos resta a l’espera de rebre resposta de l’Administració a la proposta d’ajut que va presentar al desembre al Departament d’Acció Rural, Alimentació i Agenda Rural, de la mateixa manera que van fer els sectors de la fruita dolça i l’ametlla, i que van rebre una resposta positiva.

Amb les dades oficials disponibles, Unió de Pagesos estima que la mitjana d’ingressos bruts d’una explotació cerealista els darrers tres anys (2019-2021) és entre 600 i 750 €/ha en funció de la zona, i la d’una explotació farratgera a la Catalunya Central, de 640 €/ha. Si es considera que l’ajut no pot cobrir més del 80% de les pèrdues, per normativa europea; que cal descomptar-hi la indemnització de l’assegurança agrària i dels ingressos procedents de la meitat de la collita tinguda, i que el 44% de la superfície a Catalunya està en mans d’explotacions prioritàries, els 30 milions d’euros donarien resposta a 110.000 hectàrees de cereals, oleaginoses i lleguminoses i a 13.000 hectàrees de farratge en mans de professionals agraris.

En aquest sentit, tenint en compte que l’assegurança agrària ha cobert menys del 10% del valor de les pèrdues reals, Unió de Pagesos considera que les mesures habilitades fins ara han estat necessàries (préstecs bonificats, diversos ajuts del marc temporal habilitat per la guerra a Ucraïna) però són insuficients per fer front a la situació actual de la pagesia professional del sector.

El sindicat insisteix a recordar que la pagesia de conreus de secà, en àmplies zones de Catalunya, ha tingut pèrdues entre el 50% i el 60% de la collita, fet que no ha permès que l’increment de preu compensi els forts augments dels costos de producció. A més, a l’inici de la campanya, els productors han hagut de fer front als elevats costos que té la sembra enguany, en què la llavor de sembra, els fertilitzants, els fitosanitaris i l’energia han continuat a l’alça.

Els professionals agraris d’herbacis de secà de totes les comarques, excepte les de Girona, han perdut la meitat de la collita de cereal i, a la Catalunya Central, també la meitat de la producció de farratge que fan per alimentar el bestiar de les seves granges.

Pel que fa a l’assegurança agrària, si de mitjana han perdut 2.000 kg/ha, de 680 €/ha de pèrdues l’assegurança només els ha indemnitzat en 43,2 €/ha, a causa que el preu real de mercat ha sigut pràcticament el doble dels 0,18 €/kg d’indemnització que contempla l’assegurança i d’uns rendiments assegurables molt per sota dels que tenen els professionals agraris del sector.

El sindicat considera que urgeix que la pagesia professional del sector disposi d’un ajut directe per compensar les pèrdues no cobertes per l’assegurança i que ha hagut d’assumir. L’objectiu de la mesura és assegurar la viabilitat de les explotacions d’herbacis a Catalunya, alhora que cal continuar reivindicant millores urgents en l’assegurança agrària que perquè permeti cobertures per les pèrdues reals per danys climàtics, sobretot en l’entorn de crisi climàtica existent.