El Consell Comarcal de la Segarra aquest 2022 endega nova línia de treball impulsant serveis de cura per a infants de 0 a 14 anys a la comarca

Redacció | Foto: Consell Comarcal de la Segarra

Des de l'Àrea de Serveis Socials, Salut i Igualtat del Consell Comarcal de la Segarra aquest octubre s'inicia la realització d'un estudi en l'àmbit d'atenció a les cures dels infants de 0 a 14 anys, entenent per cura al “conjunt de tasques dirigides a l'atenció dels infants pel seu benestar físic i emocional que realitzem cada dia les famílies, i que sovint poden ser tasques invisibles”.

Així doncs, l'objectiu de l'estudi és fer una diagnosi per detectar les necessitats que tenen totes les famílies de la comarca en matèria de conciliació i cura als infants de 0 als 14 anys i, així, poder articular propostes i recursos que ajudin a conciliar la vida laboral, social i personal amb les tasques de cures des de l'àmbit públic.

L'estudi és la primera diagnosi en aquesta matèria a la comarca de la Segarra. Per l'elaboració del mateix es farà un qüestionari a les famílies que tinguin els fills escolaritzats a centres educatius de la comarca, es duran a terme grups de treball amb els/les professionals de l'àmbit i també s'interpel·larà als ajuntaments de la comarca per recollir les necessitats en aquest sentit. Per l'elaboració d'aquesta diagnosi es comptarà amb la col·laboració tècnica de l'empresa Genera Feminismes.

A més d'impulsar aquest estudi des del Consell Comarcal es porta a terme convenis econòmics de col·laboració amb l'ajuntament de Cervera i Guissona amb l'objectiu que aquests ajuntaments puguin impulsar espais de cura universals per a infants de 0 a 14 anys.

Així doncs, l'Ajuntament de Cervera i Guissona rebran finançament per a l'impuls d'aquests serveis i està previst que amb poques setmanes es doni el tret de sortida a nous serveis de cura. En un futur, i d'acord amb els resultats de la diagnosi s'impulsaran serveis a la resta de poblacions de la comarca.

Aquestes accions donen resposta a un nou programa de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes anomenat “Temps per les cures i la conciliació” pel qual el Consell Comarcal de la Segarra aquest 2022 ha rebut 69.523,27 €, el qual es deriva del Plan corresponsables del Ministerio de Igualdad.