Actuació de neteja de canyissars en un tram del riu Sió entre Butsènit i Montgai

Foto: Ajuntament de Montgai

L’Agència Catalana de  l’Aigua (ACA) ha portat a terme una actuació de neteja en un tram del riu Sió entre Butsènit i Montgai.

Aquest tram de riu era un tap important del riu per la gran quantitat de vegetació de tots tipus, especialment de canyes, que dificultava la bona circulació de l’aigua per la llera.

L’actuació ha consistit a arrancar les arrels dels canyissars i altra vegetació de la llera del riu per evitar la seva reproducció i per aquest motiu s’ha portat a terme la plantació de les plantes Cornus sanguinea i Salix elaeagnos per assegurar la riba.

La inversió a càrrec de l’ACA ha estat sobre els 14.000 euros.

És voluntat de l’Agència Catalana de l’Aigua continuar amb actuacions d’aquest tipus en aquest riu en els trams més problemàtics per tal de garantir la bona circulació de l’aigua.

Ja s’ha vist en les últimes rovinades que, en trams del Baix Sió, l'acumulació de vegetació genera rellevants inundacions amb les consegüents pèrdues econòmiques pels pagesos de la zona i per les infraestructures municipals.