Ajuts de 8,9 MEUR per millorar regadius a 49 comunitats de Lleida fins al 2024

Foto: Salvador Miret (ACN).

El Departament d'Acció Climàtica ha resolt l'atorgament de 8.900.000 euros d'ajuts a 49 comunitats de regants de Lleida per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR).

Aquests ajuts, corresponents als anys 2022-2024, permetran fer una inversió global superior als 19,8 MEUR en les comunitats.

Al conjunt de Catalunya, s'ha concedit un total de 75 ajuts per un import de més d'11 MEUR, que permetran fer una inversió global de més de 24 MEUR en regadius. El 78% corresponen a obres de modernització integral per import de 8,9 MEUR, i el 22 % restant a millores per 2,5 MEUR.

L'objectiu d'aquesta línia d'ajuts és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les comunitats de regants en alguna modalitat. En concret, la modernització integral d'un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d'un sistema de reg a pressió existent. També obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, increment, l'eficiència i l'estalvi d'energia.

Així, les actuacions previstes tenen com a finalitat modernitzar les instal·lacions i aplicar noves tecnologies que augmentin l'eficiència del transport, la distribució i l'aplicació del reg als conreus. Amb aquestes actuacions, les comunitats de regants podran fer importants estalvis d'aigua i d'energia que permetran fer front amb més garanties episodis de sequera.