Cervera projecta la creació d’un carril bici

Foto: Paeria de Cervera.

La Taula de Mobilitat de Cervera es va reunir la setmana passada en una trobada a la Paeria en la qual es van tractar un total de quinze actuacions diferents en matèria de mobilitat al municipi.

Entre les actuacions que es treballen destaca el projecte de carril bici, el reglament de circulació a les zones de vianants i la creació del servei públic de bus urbà.

Pel que fa al futur carril bici, a la reunió es va presentar un primer esborrany, amb la proposta de recorregut i d’ordenació viària. A la Taula de Mobilitat es va debatre sobre la proposta i es van fer arribar noves aportacions, que està previst que s’incloguin al projecte. El proper pas serà la redacció i exposició del projecte de creació del carril bici.

La proposta inicial preveu la implantació de carril bici als carrers que connecten l’escola Les Savines amb la zona esportiva, a la part nord de la ciutat, i la continuació cap a l’escola Josep Arques, al barri dels Ametllers i al centre.

A la Taula de Mobilitat també es va fer una valoració de totes les actuacions acomplertes els darrers sis mesos, des de la darrera reunió, el setembre del 2021.

I finalment es van tractar actuacions de futur previstes com la millora de la mobilitat a la plaça Pius XII, amb la clarificació dels usos d’aquest nou espai per a vianants, i la construcció de passos elevats en algunes zones.

El regidor de Mobilitat i Civisme, Jordi Pons, va valorar molt positivament el desenvolupament de la reunió i l’elevada participació de tots els assistents. Va destacar que “Cervera continua avançant per aconseguir una mobilitat més sostenible, segura i saludable”.