El Museu Tàrrega Urgell estrena una pàgina web sobre els bombardeigs durant la Guerra Civil

Foto: Ajuntament de Tàrrega.

El Museu Tàrrega Urgell estrena una nova pàgina web amb informació sobre els bombardeigs que va patir la capital de l’Urgell durant la Guerra Civil Espanyola. El nou web detalla en quines dates Tàrrega fou bombardejada per les tropes franquistes o quins indrets foren els més afectats pels atacs, alhora que recull fotografies de documents relacionats amb el conflicte bèl·lic, com és el cas de les ordres per bombardejar la ciutat, plànols dels objectius militars a abatre o documents hospitalaris, entre altres.

El nou espai web també inclou fotografies de l’època que il·lustren l’afectació dels projectils sobre la capital de l’Urgell, així com un detallat un llistat de les 51 persones de les quals es té constància que van perdre la vida a conseqüència dels atacs de l’aviació feixista. Destaquen els testimonis de tres persones que van sobreviure els bombardeigs, en el quals Josep Maria Salla, Montserrat Grau i Francisco Vives Pijuan expliquen en primera persona com recorden aquest episodi de la seva vida i de la nostra història recent. Ben aviat, l’espai web incorporarà un podcast que reculli els testimonis orals d’històries de vida elaborades per l’alumnat dels diferents centres de secundària de Tàrrega.

La ciutat de Tàrrega fou el blanc de les bombes de les tropes franquistes en diverses ocasions entre els anys 1938 i 1939. El primer bombardeig es va produir el dia 5 d’abril de 1938, just ahir va fer 84 anys. Els resultats foren 51 persones mortes (xifra extreta de la documentació del Registre Civil, l’Arxiu Parroquial i el Jutjat de Pau) i la destrucció de cases, carrers i places de tot Tàrrega, essent el nucli antic la zona més afectada.