El Pla d’Ocupació de Creu Roja compleix 20 anys a Lleida amb un total de 10.040 persones ateses i 2.559 que han aconseguit un lloc de treball

Foto: Creu Roja de Lleida.

La crisi sanitària, social i econòmica derivada per la pandèmia per la COVID-19 ha afectat directament a la situació d’ocupabilitat de moltes persones. Especialment de les persones en risc de vulnerabilitat que, un cop més, es troben en desavantatge davant d’altres persones a l’hora d’aconseguir la seva reincorporació  laboral. També ha contribuït a ampliar la desigualtat i les bretxes per gènere al mercat de treball.

Aquest augment de la desigualtat pandèmica ha estat un nou repte al qual el Pla d’Ocupació de Creu Roja ha hagut de fer front amb el Pla Creu Roja Respon.

Aquest any 2022 marca una data important per al Pla d’Ocupació de la Creu Roja, que fa vint anys. A la demarcació de Lleida, s'han atès durant tot aquest temps 10.040 persones (5.351 dones i 4.689  homes); 2.559 de les quals han obtingut un lloc de treball mitjançant al treball d’acompanyament, formació, orientació i intermediació laboral. Aquest procés ha estat liderat per l'equip d’ocupació i formació i amb la col·laboració de 519 empreses de la demarcació de Lleida que han facilitat la intermediació laboral i la realització de pràctiques no laborals, impartint xerrades especialitzades en determinats sectors professionals.

“Sempre ens hem centrat a afavorir les possibilitats d’accés al mercat laboral a les persones en risc de vulnerabilitat, en condicions d’igualtat i combatent pràctiques discriminatòries per edat, per sexe, o per procedència”, assegura Pedro Ubiergo, responsable de l’àmbit d’Ocupació i Formació de Creu Roja Lleida.  I afegeix que “es tracta de fer un treball integral amb les persones i col·lectius que tenen més dificultats a l’hora d’accedir a un lloc de treball, per trencar amb situacions de cronificació i precarietat social, per fomentar la seva autonomia i empoderar-les”.

Ara, apunta Ubiergo, “els conceptes de mercat de treball inclusiu i responsabilitat social són conceptes absolutament incorporats a les polítiques públiques i empresarials, però fa 20 anys no era així. Des de la Creu Roja vam entendre llavors que era necessari un mercat laboral inclusiu, que no deixés ningú enrere, i que calien mecanismes per compensar les desigualtats i facilitar les oportunitats”.

Durant aquests vint anys, 5.518 persones també han millorat la seva qualificació a través de la de millorar en competències clau demandades per les empreses en les diverses accions formatives relacionades amb l’ocupació; tant pel que fa a competències transversals com pel que fa a les competències tècnic-professionals en els diversos sectors empresarials.

Els projectes d’ocupació i formació s’han dut a terme a diverses Assemblees Locals i Comarcals de Creu Roja a la demarcació de Lleida com ara: Lleida ciutat, la Noguera, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Urgell.