El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte detecta 320 càncers invasius des de 2010 a la Regió Sanitària Lleida

Foto: Regió Santiària Lleida i Alt Pirineu i Aran.

La Regió Sanitària Lleida ha enviat  un total de 303.326 invitacions a participar al Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte, des de la seva posada en marxa el 2010 i fins l’any 2021. S’han fet 167.461 proves als homes i dones d’entre 50 i 69 anys que han acceptat la invitació. Per tant, el programa ha comptat amb un 55,21% de participació.

Entre totes les proves s’han detectat 9.543 casos positius, el que suposa un 5,70% del total. Després de practicar 8.435 colonoscòpies, 320 han resultat ser càncers invasius (3,79%). De la resta, gairebé 1.400 eren lesions premalignes: 1.092 adenomes d’alt risc (12,95%) i 313 càncers in situ (3,71%). És a dir, lesions que no necessiten tractament sinó ser extirpades al moment. Si no s’haguessin eliminat, en un futur haurien resultat càncers.

Les dades indiquen que cada any baixa la positivitat dels resultats dels cribratges.  Això posa de manifest l’efectivitat del programa, ja que ajuda a diagnosticar la malaltia abans que arribi a un estadi avançat, atès que com més cribratges de prevenció es fan, més aviat es poden detectar lesions petites i prevenir que acabin derivant en un càncer invasiu. La participació i el fet que es repeteixin les proves cada dos anys comporta que es pugui fer molta detecció precoç, es trobin les lesions abans que apareguin els símptomes i que cada vegada les xifres de resultats positius siguin inferiors.

“La detecció precoç pot ajudar a detectar pòlips (alteracions benignes de l’interior del budell que amb el pas del temps es podrien tornar malignes) i extirpar-los. Els estudis indiquen que aquest fet augmenta les possibilitats de curació i disminueix la mortalitat, a més de reduir la despesa sanitària”, explica Montse Llorens, responsable del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a la Regió Sanitària Lleida. Per això, Llorens anima tot el públic diana que accepti la invitació de participar en el Programa “ja que els beneficis que suposa la detecció precoç per a la ciutadania han quedat demostrats”. En aquest sentit, afirma que “per cada 1.000 persones que no participen, es deixen de diagnosticar 1,6 càncers invasius i 2 càncers in situ”.

Salut fa públic aquest balanç amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Còlon i Recte, que se celebra arreu avui, 31 de març.

 

Com funciona el programa

Aquest programa està adreçat als homes i dones d’entre 50 i 69 anys i consisteix a fer-se cada dos anys una prova a casa per detectar si les deposicions de femta contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista.

L’oficina de cribratge de cada territori envia una carta al domicili on s’indica on es poden recollir els dispositius per dipositar les mostres de femta i les instruccions de com conservar-la. A la Regió Sanitària Lleida s’han de retornar al CAP.

Si els resultats són negatius, els participants reben una carta informativa. Si són positius seran citats per una visita a la unitat d’endoscòpies del centre corresponent. Allí s’informarà als usuaris dels resultats i del procés que hauran de seguir a partir d’aleshores, que comença amb una colonoscòpia diagnòstica. Segons els resultats d’aquest estudi, els professionals indicaran el procediment a seguir.

Des del programa s’incideix especialment en la prevenció del càncer per mitjà d’hàbits saludables. Es recomana dur una alimentació equilibrada i variada, a més de fer exercici físic diari i evitar el consum de tabac i alcohol.

El 31 de març se celebra el Dia Mundial del Càncer de Còlon i Recte amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre la importància de la prevenció i la detecció precoç d’aquesta patologia oncològica.

Per tal de donar visibilitat a la importància del programa i del cribratge, s’han previst, juntament amb l’Associació Contra el Càncer a Lleida, diverses activitats com ara xerrades que pròximament impartiran Montse Llorens, responsable del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte, i la dietista lleidatana Antonieta Barahona, a la zona d’influència dels CAP Primer de Maig i Rambla Ferran. La primera farà incidència en la prevenció del càncer i la segona en l’alimentació.