El SEM activa un nou procediment per millorar l'atenció a les víctimes de violència sexual

Foto: Xavi Blanco

El Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) ha posat en marxa un nou procediment d’atenció a les persones amb sospita de violència sexual. El nou model posa èmfasi en donar resposta immediata, centrada en les necessitats de la persona afectada que es troba en situació de màxima vulnerabilitat. Per aquest motiu, un dels objectius principals és oferir un acompanyament integral a la persona durant tot el procés d’assistència posterior a l’agressió, fins que és traslladada, procurant que tingui un únic interlocutor per evitar que es produeixi la revictimització, és a dir, que la víctima hagi de relatar els fets diverses vegades.

En aquest nou model, l’atenció psicològica a la víctima de violència sexual continua tenint un paper molt important, com fins ara, per crear un entorn de confiança i seguretat durant les primeres hores posteriors a l’agressió. En aquest sentit, quan es fa necessari realitzar una atenció presencial, es prioritza que l’assistència la dugui a terme un professional del mateix gènere que la persona afectada. També, amb el mateix objectiu, el SEM està formant els seus professionals assistencials en primers auxilis psicològics, ja que sovint són els qui han de realitzar la primera atenció.

Evitar la revictimització

La violència sexual pot provocar danys a curt i llarg termini en el benestar i la salut física, psíquica i social de la persona, impedint o limitant la seva capacitat de mantenir una vida sexual satisfactòria i sense riscos. Per aquesta raó, és necessari evitar la revictimització. El nou procediment preveu que un professional sanitari d’emergències mèdiques esdevingui l’únic interlocutor amb la persona i transmeti la informació a la resta de companys/es, cossos d’emergències i a l’equip del centre sanitari de destí. Així s'evita que la víctima no hagi de tornar a explicar els fets.

El procediment de violència sexual del SEM s’aplica en tot l’àmbit de Catalunya en cas d’acte o temptativa de caràcter sexual, realitzat sense consentiment de la persona, amb independència del fet que l’agressor tingui o no relació conjugal, de parella, afectiva o familiar amb ella.

La implementació d’aquest procediment permet treballar de manera transversal amb la resta de cossos i interlocutors sanitaris, deixant de duplicar accions i vehiculant cadascun dels passos, fet que suposa un salt qualitatiu durant l’assistència a la persona afectada.

Des de la seva posada en marxa, a principis de setembre, el SEM ha atès 112 casos, un 91% dels quals han estat dones, i un 15% menors d’edat.

Pel que fa a l’atenció psicològica especialitzada, l’equip de psicòlegs del SEM ha realitzat 29 assistències en aquests 2 mesos, 23 de les quals de manera presencial i 6 telefònicament. L’assistència psicològica s’ofereix a la víctima de violència sexual quan es considera necessària per part dels professionals, i pot ser activada pels mateixos equips assistencials, o ser sol·licitada per part dels altres cossos o pel mateix centre sanitari.