El servei de menjador escolar de l’Urgell, gestionat pel Consell Comarcal i Lleure Quàlia, valorat positivament

Foto: Consell Comarcal de l'Urgell.

El Consell Comarcal de l’Urgell junt amb la cooperativa Lleure Quàlia ha fet arribar una enquesta a totes les famílies i infants usuaris del servei de menjador gestionat pel Consell Comarcal de l’Urgell per tal de conèixer l’opinió general del servei que ofereix.

La puntuació mitjana general de tots els menjadors és d’un 8 sobre 10. El recull de totes les respostes servirà perquè l’empresa adapti el servei a les peticions de les famílies, infants i joves, sempre amb la finalitat d’impulsar-hi millores.

L’enquesta, realitzada a més de 500 famílies, infants i joves, permet que aquests puguin valorar i donar la seva opinió directament sobre aquest servei i així, poder recollir les diferents opinions i peticions que sorgeixen.

A l’enquesta es pregunta sobre diferents aspectes del servei: es demana l’opinió sobre la composició dels menús del menjador; les quantitats de menjar que se serveix als nens i nenes; l’organització general del menjador o la gestió dels rebuts d’aquest. A més de puntuar de forma quantitativa, també es valora el servei qualitativament.

Quàlia ha creat un consell de participació de joves a l’INS Lo Pla d’Urgell de Bellpuig on els joves participen activament i fan diferents propostes de millora sobre l’espai de menjador, que es recullen per tal d’adaptar-lo a les seves peticions.

Tots els resultats de l’enquesta s’han recollit en una infografia il·lustrativa que s’ha enviat a totes les famílies usuàries del servei per tal de fer-ne un retorn. A més, entre totes les famílies que han participat en l’enquesta, un 58%, s’ha fet un sorteig de 10 menús gratuïts per a cada escola.

Aquest any, la cooperativa va guanyar l’adjudicació de la gestió dels 10 menjadors escolars del Consell Comarcal de l’Urgell, que es va fer a través d’un concurs públic.

L’enquesta també s’ha realitzat als 4 centres de l’Urgell als quals l’AMPA és qui realitza el servei mitjançant també l’empresa Lleure Quàlia.