Els 25 municipis de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues ja poden tornar a beure i cuinar amb aigua de l'aixeta

Salvador Miret (ACN).

La Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues ha informat els 25 municipis d'aquesta comarca i del Segrià als quals proveeix que ja poden tornar a beure i cuinar amb aigua de l'aixeta, després de rebre el vistiplau de l'Agència de Salut Pública.

No ho havien pogut fer els últims dies després que es detectessin nivells de pesticides a l'aigua superiors als permesos. Les darreres analítiques efectuades a la planta de Sarroca de Lleida i a l'entrada de dipòsits municipals determinen que els nivells d'aquestes substàncies han disminuït considerablement i ara se situen dins els paràmetres autoritzats. Els darrers dies, des de la Mancomunitat han reforçat l'aplicació de carboactius a l'aigua per millorar-ne la qualitat.

Els resultats de les analítiques efectuades han determinat un descens dels nivells de pesticides en l'aigua de boca i que se situen dins els llindars permesos, segons ha explicat el president de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues, Francesc Esquerda. D'aquesta manera i d'acord amb l'Agència de Salut Pública, han decidit aixecar les restriccions de beure i cuinar amb l'aigua de l'aixeta. De totes maneres, continuaran duent a terme analítiques per tal de detectar si la situació es tornés a repetir.

Després que la setmana passada es detectessin restes de pesticides en dipòsits d'alguns dels municipis als quals proveeix, la Mancomunitat va reforçar els processos de depuració de l'aigua aplicant quantitats addicionals de carboactius amb filtres a l'entrada de l'aigua a la planta i als dipòsits per tal de millorar-ne la qualitat.

Des de la Mancomunitat reclamen poder captar l'aigua a l'embassament de l'Albagés, a les Garrigues, del sistema Segarra-Garrigues per tal de garantir-ne una millor qualitat, en lloc d'agafar-la des de l'embassament d'Utxesa d'on la Mancomunitat proveeix actualment 25 municipis de les Garrigues i del sud del Segrià.

D'altra banda, la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues ha alertat que empreses s'estarien oferint a veïns dels municipis que s'han vist afectats per les restriccions per tal de revisar la potabilitat de l'aigua als domicilis. Assenyalen que la qualitat de l'aigua s'analitza a través d'analítiques a la xarxa municipal i no en cases particulars i que aquesta competència correspon a la Mancomunitat i no a empreses externes. Alguns ajuntaments han fet pregons alertant els veïns d'aquesta pràctica i per informar que no es tracta d'una iniciativa impulsada dels consistoris ni tampoc des de la Mancomunitat.