Inicien la tramitació d'un nou sector d'activitats econòmiques al Boscarró Nord, a Tàrrega

Redacció | Foto: Asmaa R. Bellahbib

Ahir es va anunciar l’inici de la tramitació urbanística que permetrà el desenvolupament d’un nou sector d’activitats econòmiques al municipi, el conegut com a àmbit SUD-16 del Boscarró Nord. Està situat al nord de Tàrrega, entre les principals vies de comunicació de la zona: l’A-2 al sud, l’eix Tarragona-Andorra (C-14) a l’oest i la carretera a Guissona (L-310) a l’est.

Es tracta d’una àrea de 40 hectàrees en transformació, que acollirà 264.000 m² de sòl d’activitat econòmica. La inversió prevista per a la urbanització és de 10 milions d’euros, i es preveu que les obres s’iniciïn el gener de 2024 i finalitzin durant el quart trimestre del mateix any.

El conseller de Territori, Juli Fernàndez que va dur a terme la presentació del projecte juntament amb l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha expressat que “el Govern i el Departament de Territori tenim un compromís amb la Catalunya sencera, que es fa evident aquí a Tàrrega”. A més a més, ha assegurat que “Aquesta actuació és una eina al servei del benestar de la gent, que farà que tinguem més oportunitats de prosperitat i que siguem més competitius”.

El que fem amb les polítiques urbanístiques és facilitar la vida a la gent”, ha posat en valor Fernàndez, atès que al Boscarró nord “hi haurà activitat econòmica que donarà feina” als veïns de Tàrrega i de l’Alt Urgell.

El nou sector tindrà 19 parcel·les que distribuiran de la següent manera: quatre per a indústria aïllada gran (un total de 207.092,30 m2), dos per a indústria aïllada mitjana (un total de 31.418,90 m2), tres per a indústria aïllada petita (17.168,95 m2), i la resta per a indústria entre mitgeres en parcel·la petita (8.063,20 m2).

El sector del Boscarró ja comptava amb un Pla parcial aprovat l’any 2007 que preveia el seu desenvolupament, però el projecte es va aturar a causa dels alts costos de transformació i a la davallada del mercat de preus de sòl industrial. Ara es reimpulsarà amb algunes modificacions que disminuiran els costos, ja que la superfície viària a urbanitzar és menor i, a més, s’incorporen parcel·les grans al nord de l’àmbit.

Així, es tramitarà una modificació puntual del planejament urbanístic municipal de Tàrrega que canviarà alguns dels aspectes del Pla parcial vigent del Boscarró Nord. Entre d’altres, es desclassificaran els sòls de serveis tècnics situats al nord-oest i afectats pel Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida. A l’àmbit pròpiament del SUD-16 s’incrementaran els espais lliures, que passaran dels 43.965 m² previstos al planejament vigent a 55.910 m².

Alhora, la modificació establirà mesures preventives per evitar la contaminació lumínica, acústica i atmosfèrica cap a l’espai natural pròxim. També es destinaran dos àmbits a la instal·lació de la depuradora nord.

Així mateix, en el nou pla s’ajustarà el traçat del canal de desguàs al traçat natural, i s’acompanyarà de vegetació, amb la incorporació d’un camí ombrejat amb arbres autòctons per a vianants i bicicletes que connectarà amb el sòl no urbanitzable situat al nord. Aquestes zones d’ombres són un element que es mantindrà també en els carrers, afavorint la qualitat de l’espai urbà per als vianants.

El nou planejament dona gran importància a la sostenibilitat i preveu que la construcció dels edificis del sector compleixi amb el màxim nivell d’eficiència energètica, a més de la generació d’electricitat a partir de fonts renovables dins de les parcel·les.

Respecte a la mobilitat, la modificació preveu la prolongació de la línia d’autobusos circular del nucli de Tàrrega fins a la rotonda actual de connexió del sector amb la carretera C-14. Aquesta extensió de la línia permetrà l’accés amb transport públic no només al nou sector econòmic sinó a àmbits propers i, per extensió, a la Canaleta.

L’INCASÒL serà l’administració actuant d’aquest sector econòmic i també és propietari del 78% del sòl.