Justícia està finalitzant la diagnosi dels espais judicials per evitar el contacte entre dones víctimes i agressors

Redacció | Foto: Departament de Justícia

El Departament de Justícia a través de la Secretaria de l’Administració de Justícia i de la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis va iniciar a principis d’any una revisió de l’estat de les diferents sales de víctimes que hi ha arreu de Catalunya. Es preveu tenir enllestides les conclusions a finals de l’estiu.

Justícia està elaborant aquesta anàlisi de les sales de víctimes ja operatives per detectar deficiències o mancances, fer-les més càlides i acollidores i que permetin una major intimitat i protecció per a les víctimes.

També s’estan revisant tots els equipaments ja existents principalment on hi ha jutjats de violència contra la dona per comprovar que tots disposen de sales de víctimes adequades i circuits de separació entre víctima i agressor.

D’altra banda, Justícia fa temps que en tots els nous equipaments judicials que construeix i en les remodelacions que fa en altres jutjats inclou sala de víctimes i circuits separats, com ara Balaguer, Olot, Puigcerdà, Gandesa, Amposta, Tortosa i Mataró.

Un cop es disposi dels resultats de l’estudi Justícia prendrà les mesures adients per donar resposta a la situació dels edificis que no disposen d'espai per implementar aquests circuits, i millorar la qualitat de les sales i els espais ja existents.