La campanya de la fruita es fixa l'objectiu d'acabar amb els assentaments irregulars de temporers

Foto: Subdelegació del Govern a Lleida.

"L'objectiu prioritari de la campanya de la fruita d'enguany serà posar les bases per acabar amb els assentaments irregulars de temporers". Així ho ha dit el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, després de la primera reunió de la Comissió de coordinació territorial de la campanya agrària 2022 a Lleida. La Delegació del Govern, amb la col·laboració del sector, elaborarà un mapa dels allotjaments públics i privats disponibles per tal de diagnosticar les necessitats i que servirà també per dissenyar una d'una línia d'ajuts per construir i ampliar aquests equipaments per part del Govern amb vista a futures campanyes.

Des del punt de vista de la pandèmia, i a diferència de l'any passat, els actors implicats en la gestió de la campanya de la fruita en fan un plantejament de partida de normalitat, no determinat per la covid. El departament de Salut no preveu, d'entrada, posar en marxa cap dispositiu específic envers la covid. En qualsevol cas, s'estarà amatent a l'evolució de la situació epidemiològica a cada moment per procedir a l'adaptació dels protocols i les mesures sanitàries a la campanya en la mesura que fos necessari, tot aprofitant l'experiència de la campanya anterior, segons ha indicat Solé.

Més agents d'intermediació

Per la seva banda, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) incrementarà enguany el nombre d'agents d'intermediació contractats. Dels 54 agents del 2021 es passarà a 74 en la campanya del 2022, fet que permetrà que més municipis en puguin disposar. L'any passat, els agents contractats es van distribuir entre nou municipis (set dels quals, del Segrià), cinc consells comarcals, i sindicats i organitzacions agràries. A més, el SOC augmentarà la formació de les persones contractades en matèria d'intermediació. Es treballa perquè aquests agents dinamitzadors de la campanya puguin començar a actuar a principis de maig.

Altrament, l'incentiu per a la contractació de proximitat establert la temporada passada de 50 euros per setmana per cada contracte laboral entre abril i octubre formalitzat mitjançant el SOC, amb la condició que s'hagués ofert allotjament gratuït als treballadors o que aquests haguessin estat empadronats a menys de 40 quilòmetres del lloc de treball, passarà enguany a ser de 90 euros per setmana.

El Govern també treballa per establir línies d'ajut per als municipis adreçades a complementar el finançament de les despeses vinculades a la campanya agrària per tal de compensar-los el fet que enguany, en una situació no pandèmica, no està prevista l'habilitació dels fons Covid com en la campanya passada.

Drets Socials seguirà contribuint a la gestió de la campanya agrària amb les aportacions econòmiques a ens locals a través dels contactes programa, vinculades a la vulnerabilitat econòmica i el sensellarisme. La conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està ultimant un informe sobre la previsió de la producció fructícola i sobre la consegüent demanda de mà d'obra.

Durant la reunió, també s'ha tractat de les inspeccions laborals a les explotacions fruiteres. Els participants han coincidit que la gran majoria dels productors compleixen la normativa a l'hora de contractar treballadors i que els que no ho fan són els que justifiquen la necessitat de les inspeccions. Bernat Solé ha explicat que s'analitzaran els protocols d'inspecció per garantir que no es qüestioni la bona praxi de la major part del sector.

La Comissió de coordinació territorial de la campanya agrària a Lleida, presidida pel delegat del Govern, està formada pels directors i altres responsables dels serveis territorials dels departaments d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; Empresa i Treball; Salut; Drets Socials; Interior, i Presidència; representants de la conselleria d'Igualtat i Feminismes; el president de la Diputació de Lleida, els alcaldes de Lleida i dels municipis del Baix Segre, els presidents dels consells comarcals, el subdelegat del govern de l'Estat, organitzacions agràries i sindicats, la Federació Cooperatives Agràries de Catalunya, Afrucat i entitats socials com ara Creu Roja, Càritas i Arrels. La reunió d'aquest dimarts s'ha celebrat en format telemàtic.