L'ACA invertirà més de 2 milions per ampliar i millorar la depuradora de Balaguer

Foto: ACA.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) invertirà més de dos milions d'euros per millorar i ampliar la depuradora de Balaguer, que dona servei als nuclis de Balaguer, Vallfogona de Balaguer, el polígon industrial de Campllong i la zona de l'Hostal Nou, a la Noguera, des del 1994.

Ha posat a licitació la redacció del projecte constructiu amb un pressupost proper als 118.000 euros i fins al 21 d'abril es poden presentar ofertes. Un cop el contracte s'hagi adjudicat i signat, es disposarà d'un termini de 9 mesos per definir les millors solucions tècniques per ampliar la planta. Amb una inversió prevista de 2 MEUR, l'actuació es durà a terme durant el proper cicle de planificació (2022-2027).

La depuradora de Balaguer es va posar en servei l'any 1994 amb un cabal de disseny de 3.750 m3/dia, equivalent a una població de 18.750 habitants. Inicialment, disposava d'un reactor biològic, un decantador secundari i una centrífuga per a la deshidratació dels fangs en excés.

En el cicle de planificació vigent (2016-2021) s'han fet diverses millores per a incrementar la capacitat de la planta, dins de les actuacions per part de l'ACA en matèria de reposició i millores, com la construcció d'un segon decantador i una segona centrífuga.

Pel que fa al reactor biològic, es va dur a terme la substitució dels rotors per difusors, dotant-lo d'una major capacitat de tractament i millor eficiència energètica. Tots aquests treballs van suposar una inversió de més de 400.000 euros.

Malgrat aquestes actuacions, expliquen des de l'ACA, encara és necessari preveure millores per tal de tractar amb garanties les aigües residuals que rep la planta, així com actualitzar les instal·lacions existents i que seran les que s'hauran de definir en la redacció del projecte que s'ha posat a licitació. En la redacció del projecte s’implantarà la metodologia de Modelatge d’informació de la construcció (Building Information Modelling, BIM).

Actualment, hi ha 538 depuradores en servei a Catalunya, que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població catalana. Pel que fa a la comarca de la Noguera, hi ha 11 depuradores en funcionament que donen servei a prop del 78% de la població de la comarca.