L'Ajuntament de Bellpuig aprova un pressupost pel 2022 incrementant les inversions un 45,85%

Foto: Ajuntament de Bellpuig

El Ple Municipal celebrat dilluns a l’Ajuntament de Bellpuig va aprovar per 6 vots a favor del grup Municipal Esquerra Republicana-Acord Municipal i un vot del grup CUP-AMUNT el pressupost per a l'any vinent 2022, l’import del qual és de 5.076.858 €, 578.995 més que l’any 2021.

Pel que fa a la despesa ordinària es garanteix fer front a totes les despeses, subministraments i manteniments municipal i a més, s’hi ha introduït noves partides com la implementació del nou projecte educatiu de l’Escola municipal de Música amb l’assessoria de la cooperativa MUSICOP per 15.000 €.

També es contempla un increment de la partida per a arranjament de camins fins a 61.000 €, i per la partida destinada a iniciatives de memòria democràtica, 5.000 €.

Per a la partida destinada a la participació ciutadana amb la implementació d’una plataforma digital a disposició de tota la ciutadania que en garantirà els seus drets de participació s'hi destinarà 4.000 €.

I pel que fa a l’endeutament, la diferència entre amortitzacions nou endeutament és de 39.000 euros, fet que situa la ràtio d’endeutament al 24,8%.

Destaca la partida d’inversions amb un valor de 770.217 €, 353.202 € més que l’any 2021, import que servirà per a garantir diverses iniciatives: Cementiri municipal (100.000 €), un nou projecte del dipòsit d’aigua potable (38.000 €) i la millora de parcs infantils (30.000 €).

També s'hi contempla l'arranjament dels carrers Serè i Bòrmio i l’enjardinament del talús entre aquests dos carrers (513.000 €), obra per al qual s’ha rebut el màxim import del PUOSC 250.000 euros; i la continuïtat de la partida de pressupostos participatius (20.000 €).

Finalment, una partida de 58.500 € euros per inversions destinades al funcionament ordinari del consistori.

Segons Imma Oliva, regidora d’Economia i Hisenda, aquest és un pressupost “que té per objectiu continuar garantint l’estabilitat pressupostària municipal, ja que manté els indicadors econòmics marcats pel règim d’hisendes locals, i que manifesta la voluntat de fer-ho amb transparència, honestedat i corresponsabilitat amb els bellpugencs i bellpugenques”.

Per la seva part, l’alcalde, Jordi Estiarte, ha declarat que “aquest pressupost posa de manifest que és possible fer pressupostos expansius a nivell d’inversions en obres i serveis sense deixar de banda les polítiques municipals que permeten un horitzó de futur per a Bellpuig més sostenible, més social, més participatiu i en definitiva més humà”.