L’Ajuntament de Tàrrega impulsa la dignificació i rehabilitació de la part més antiga del cementiri municipal

Foto: Ajuntament de Tàrrega

L’Ajuntament de Tàrrega treballa per dignificar i actualitzar la part històrica del cementiri municipal i garantir, a més, les necessitats d’espai per a nous enterraments els deu anys vinents. El consistori planteja recuperar per a noves sepultures aquells nínxols que en l’actualitat no tenen titular conegut, iniciativa que contribuirà també a ennoblir la part més antiga de la necròpoli.

Actualment, al cementiri hi ha més d’un miler de tombes que ningú ha reclamat des que l’any 2012. L’Ajuntament va iniciar el procés per renovar els títols de drets funeraris i va fixar una taxa de manteniment de l’equipament. Després del procés per posar al dia el padró de la necròpoli, el consistori comptabilitza que hi ha fins a 1.200 nínxols dels quals ningú no es fa càrrec, fet que accelera la degradació de la zona antiga del recinte.

L’ens municipal proposa recuperar els drets d’aquests nínxols i oferir-los per a noves inhumacions, fet que de retruc permetrà assegurar espai disponible per a futurs enterraments al llarg de la dècada vinent sense haver d’ampliar el recinte actual. Aquest procés s’abordarà per fases segons les necessitats de la ciutat, on moren al voltant de 120 persones cada any.

En una primera etapa, es procedirà a recuperar 200 nínxols de la secció que és contigu amb el carrer de Ferran Saperas, les cobertes de la qual es van rehabilitar l’any 2020. L’exhumació d’aquestes sepultures és previst que es dugui a terme amb el màxim respecte vers els difunts que hi hagi enterrats. Les seves despulles es conservaran degudament identificades als nínxols recuperats que ocupin la cinquena fila de la secció, tan a prop de la ubicació original com sigui possible a fi de facilitar-ne el lliurament als seus descendents si les reclamessin en el futur. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament elaborarà un registre amb la identitat i la nova ubicació de les restes de les persones inhumades a les tombes afectades per aquest procés.

Obres de rehabilitació de les cobertes

Paral·lelament, l’Ajuntament de Tàrrega duu a terme actualment la segona fase de les obres de rehabilitació de cobertes a la part antiga del cementiri municipal. Els treballs suposen una inversió de 77.656 euros (IVA inclòs) i foren adjudicats a l’empresa Immobles Shopping 2016 SL. La reconstrucció segueix un procediment idèntic a la primera fase realitzada fa dos anys al sector del recinte que voreja el carrer de Ferran Saperes. Les obres consisteixen, per tant, en el desmuntatge del sostre actual i la construcció d’una nova teulada aprofitant peces originals en bon estat. El projecte preveu alhora el reforç de tota l’estructura i la consolidació de les arcades que recullen els nínxols.

Aquesta vegada, la renovació de les cobertes es du a terme al tram perimetral situat al costat de l’edifici de Serveis Municipals, amb una superfície aproximada d’actuació de 500 metres quadrats. La segona fase de les obres, coordinada per la Regidoria d’Urbanisme, compta a més una subvenció de la Diputació de Lleida en el marc del Pla de Finançament per Inversions en Salut 2020-2022 per un import de 58.000 euros.

Darrera ampliació de la necròpoli

El consistori va dur a terme l’any 2019 la darrera fase d’ampliació del cementiri municipal, que va consistir en la construcció de 90 nous nínxols a la zona d’expansió del recinte. L’acció va suposar una inversió de 65.026 euros (IVA inclòs). Aquesta fou la desena fase d’ampliació del recinte funerari que, igual que en l’anterior realitzada l’any 2017, va permetre aixecar cinc nivells de nínxols atenent al disseny de la resta d’estructures ja existents a la zona nova de la necròpoli. Els 90 nínxols es van construir amb peces prefabricades de formigó armat, amb peces de cornisa d’acabats de coberta i nou pilars rodons.