L'Associació Catalana de la Crítica d'Art es renova amb una primera reunió a Agramunt

Foto: ACCA.

L’Associació Catalana de Crítica d’Art (ACCA) es renova amb una nova junta conformada per una confluència de perfils professionals molt diversos que governarà l’entitat pels tres anys vinents amb la clara intenció de renovar-la i donar-li un nou impuls.

Els membres de la nova junta son el crític d’art i director de la Fundació Arranz Bravo Albert Mercadé (presidència), la comissària i gestora cultural Zaida Trallero (vicepresidència), la historiadora de l’art Mariona Seguranyes (vicepresidència), l’historiador de l’art i gestor cultural Miquel-Àngel Codes Luna (secretaria), el crític d’art Joan Vila i Boix (tresoreria),  el docent Felip Gonzàlez (vocalia), l’historiador de l’art i director de Lo Pardal Pau Minguet (vocalia) i la curadora independent Caterina Almirall (vocalia).

Segons un comunicat enviat, el programa que desenvoluparan els pròxims tres anys es basarà en tres idees centrals. En primer lloc, la nova junta busca aconseguir una ACCA més dinàmica. "Davant el poc esperit associatiu que ha regnat a l’ACCA (aguditzat per la pandèmia), la nova junta treballarà per a la creació d’un entorn i un camp d’acció més dinàmic, que estimuli l’intercanvi i la participació". La nova junta considera que la força motriu de l’ACCA radica en la pluralitat de mirades professionals que es desprenen en l’activitat dels més de 230 associats, on hi ha des d’historiador/es de l’art fins a curadors/es, investigadors/res, gestors/es, docents o directors/es artístics/ques. Aquest principi guiarà a les accions i activitats més representatives de l’ACCA, tant les que tenen més recorregut (com els premis, als que es vol donar continuïtat de manera renovada) com les de nova creació.

D'altra banda, busquen aconseguir una ACCA més representativa. En el nou mandat es vol emprendre una acció més intensa i extensa en la denúncia i seguiment de les diferents irregularitats inherents a la professió des d’una actitud de proximitat amb el soci i sòcies afectats. Així mateix, vol tenir més presència en les diferents comissions d’art i cultura de les administracions públiques amb l’objectiu de donar una major centralitat a la crítica d’art en el si de la cultura del país. En relació amb aquest punt, cal repetir que les males pràctiques i les baixes remuneracions que afecten la majoria dels àmbits vinculats a la pràctica de la crítica d’art (universitats, concursos, contractacions, honoraris…), "continuen essent quelcom generalitzat i molt present malauradament".

I finalment, obtenir una ACCA amb una organització més eficient. La nova junta apel·la a una estructura de treball més organitzada, transparent i comunicativa, basada en el compliment d’uns objectius, els quals estaran supeditats a un calendari i al dret de revocació per part dels socis.

L’organització tindrà un caràcter marcadament horitzontal, amb la creació de 9 àrees de treball: secretaria, finances, estratègia, acció exterior, pensament i estudis, esdeveniments, suport al soci i denúncia, atenció al soci i difusió i comunicació). La nova junta es dona el termini de 6 mesos per a presentar l’organigrama final de la nova junta i les accions associades.