L'enderroc dels darrers blocs del Grup Sant Isidori de Mollerussa començarà la segona quinzena de maig

Foto: Incasòl.

La segona quinzena de maig s'iniciaran els treballs de limitació amb tanques i buidatge dels interiors dels blocs B i D, previs a l'enderroc amb maquinària pesant, dels darrers edificis del Grup Sant Isidori de Mollerussa.

La setmana passada es va signar l'acte de replanteig d'aquesta obra que afecta un conjunt, declarat en ruïna, integrat per 4 blocs de 40 habitatges cadascun, promoguts els anys 50 del segle passat. L'Incasòl, juntament amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Mollerussa, s'ocupen del procés de declaració de ruïna, enderroc i desallotjament. El cost global de l'operació superarà els 400.000 euros i el d'aquests darrers blocs prop de 144.000 euros.

Els blocs B i D van ser declarats en ruïna l'octubre de 2020 i es troben buits d'ocupants des de finals de juliol de 2021. Les obres d'enderroc està previst que s'allarguin 5 mesos.

L'Incasòl és el promotor de l'actuació mentre que els serveis tècnics de l'Ajuntament de Mollerussa són els responsables de la redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres.

Pel que fa a la resta d'edificis del conjunt, l'Incasòl va finalitzar les obres d'enderroc dels blocs A i C a l'abril i setembre de 2021 respectivament. Paral·lelament i com a part del procés, l'Administració va treballar per garantir el reallotjament d'aquelles famílies en situació de vulnerabilitat, per motius exclusivament de risc d'exclusió residencial.

Els blocs del grup són propietat de privats i la declaració de ruïna no genera el dret de reallotjament dels ocupants previst a la normativa urbanística a càrrec de l'Administració.

Per portar a terme aquest reallotjament, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya va mobilitzar un total de 79 habitatges de lloguer adquirits mitjançant tempteig al mateix municipi.

El mes d'agost de 2017, la Generalitat i l'Ajuntament de Mollerussa van signar un conveni per fixar la col·laboració de la intervenció als blocs del Grup Sant Isidori. Arran d'aquest conveni i d'una posterior addenda, l'Ajuntament ha comptat amb l'assessorament i coordinació tècnica de l'Incasòl mentre que l'Agència de l'Habitatge s'ha fet càrrec del reallotjament de les persones afectades. L'Ajuntament, per la seva part, rescabalarà a l'Incasòl d'aquests treballs a partir de la reclamació als propietaris obligats o amb sòls municipals.