Les Garrigues Altes denuncien el deteriorament de la via de Torrebesses a Castelldans

Foto: Garrigues Altes

Els municipis de les Garrigues Altes denuncien que cada any, quan comença la collita de l’oliva, els camions d’oliasses deterioren la via de Torrebesses a Castelladans. Aquests transports, procedents del sud de Catalunya i de la resta de l’Estat, fan ús de la via fins a l’empresa General d’olis i derivats de les Borges Blanques.

A més,  l'agrupació de pobles denuncia que no només es tracta d'un ús puntual. Aquesta via també és utilitzada pels camions carregats d’olives i oli durant els mesos de novembre a gener amb motiu de la campanya oleícola de la zona, fet que aquest any s’hi ha sumat el pas de la maquinària pesant de les obres del Segarra-Garrigues.

En el comunicat, manifesten que "tot aquest trànsit pesant deteriora la via, que és de titularitat municipal, i per tant, són els mateixos municipis tots els micropobles, els qui s’han de fer càrrec amb els seus pressupostos municipals de la reparació i manteniment de la carretera".

D’altra banda, els municipis de les Garrigues Altes, amb motiu de l’oportunitat que representa l’alliberament de l’AP2, s’han sumat a la reivindicació de la Comunitat de municipis del Segrià Sec. Conjuntament demanen la creació de l’Eix transversal de Ponent, ja que aquesta carretera es troba recollida com a via estructurant primària al Pla Territorial Parcial de Ponent de 2007.

Aquesta via permetria connectar la plana d’Urgell amb les Terres de l’Ebre. Això seria possible des de l’A-2 a Bellpuig, seguint el traçat de la C-233, passant per l’AP-2 a les Borges Blanques, continuant per la C-233 i per una carretera local fins a Torrebesses, on enllaçaria amb la C-12 fins a Maials.

El conjunt de poblacions de les Garrigues Altes denuncia que la comarca de les Garrigues pateix un dèficit històric en comunicacions viàries, principalment pel que respecta a la vertebració nord-sud d’aquesta, mentre no s’adeqüi el tram Soleràs - La Granadella de la C-233. L’Eix transversal de Ponent permetria també la vertebració nord-sud de la comarca, des de la capital fins a les Garrigues Altes i el Segrià Sec.