L’IEI obre tres convocatòries de línies de subvencions per un valor d’1,5 M€

Foto: Diputació de Lleida.

La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) ha aprovat aquest dimarts la primera tongada de les convocatòries de les línies de subvencions adreçades a ens locals, a entitats sense ànim de lucre i a persones físiques o jurídiques privades.

Tindran un valor total d’1,5 M€, ampliables en funció de la disponibilitat pressupostària futura. La previsió és que siguin set les convocatòries públiques, durant l’any 2022, que mobilitzaran més de 4.000.000 €.

En aquesta primera tongada, segons ha explicat la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, s’han aprovat convocatòries adreçades tant a municipis, amb una línia específica per als més petits, com a ESAL o entitats privades, en la nova línia de suport a la producció musical, escènica i audiovisual, i a la creació de nous festivals o circuits escènics o musicals.

Les línies de subvencions proposades en primera instància formen part de tres tipologies. Adreçades a ens locals per a la restauració i remodelació del patrimoni cultural.  Amb un pressupost de 700.000 €, ampliables si hi ha disponibilitat pressupostària abans del seu atorgament. Per a equipaments culturals (béns mobles) en municipis de menys de 400 habitants amb un pressupost de 100.000 €.

També hi ha una tipologia adreçada a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’activitats culturals amb un pressupost de 300.000 €.

I finalment, adreçades a persones físiques o jurídiques privades per a la creació i producció culturals i per a circuits d’espectacles i festivals, de caràcter privat amb un pressupost de 400.000 €.

La segona tongada de convocatòries, que es preveu que surtin a principis de maig, anirà totalment adreçada a ens locals i inclourà el Pla econòmic, les subvencions per a actuacions relacionades amb la memòria democràtica i  les subvencions per a l’adquisició d’obres per part de les biblioteques, amb un pressupost total de prop de 2.500.000 € (2.484.000€, exactament).