L'Urgell inicia una campanya transversal de sensibilització de la recollida dels residus

Foto: Marina Rúbies

El 24 de novembre s’inicia una campanya de comunicació i educació ambiental que arribarà a tots els municipis de la comarca. Es tracta d’una campanya promoguda pel Consell Comarcal de l’Urgell, que compta amb el suport d'Ecoembes i Ecovidrio, i que s’allargarà durant tot el mes de desembre.

L’objectiu principal és contribuir a augmentar els percentatges de recollida selectiva comarcals per tal d’assolir els objectius establerts per la normativa europea. Per aconseguir-ho, es realitzaran punts informatius i xerrades adreçades a la ciutadania, visites a les activitats comercials i activitats en escoles per tal d’informar sobre la correcta separació dels residus municipals.

Actualment, la comarca de l’Urgell presenta uns valors de recollida selectiva del 43% mentre que la legislació vigent establia com a objectiu per a l’any 2020 un percentatge de recollida selectiva del 50%. A més a més, les metes marcades per als pròxims anys inclouen assolir el 55% de recollida selectiva l’any 2025 i el 60% l’any 2030.

Així doncs, es posa de manifest la necessitat de millorar la recollida selectiva de la comarca per tal de complir amb els objectius establerts.

En aquest sentit, aquesta campanya ha de servir per conscienciar a la ciutadania de la problemàtica actual de la gestió dels residus, les seves conseqüències econòmiques i ambientals i la necessitat d’arribar al percentatge mínim de recollida selectiva esmentat.

A cada municipi de la comarca es desplaçaran educadors ambientals encarregats de realitzar:

  • Punts informatius itinerants: Es tracta de punts d’atenció ciutadana per tal de resoldre dubtes sobre la recollida selectiva, alhora que recollir inquietuds de la ciutadania que permetin millorar el servei. Als ciutadans que s’atenguin se’ls realitzarà una enquesta sobre els seus hàbits de reciclatge, i se’ls entregaran bosses reixades reutilitzables per fer la compra a granel.
  • Inventari de grans generadors: Es visitaran totes les activitats comercials de la comarca amb un doble objectiu. Per una banda, insistir en la necessitat de fer una correcta separació de residus i resoldre els possibles dubtes que puguin tenir, i d’altra banda, dimensionar la quantitat de residus generats per cada fracció i activitat. Amb aquestes dades es realitzarà posteriorment un estudi que permetrà ajustar la capacitat dels contenidors i optimitzar el sistema de recollida.
  • Inspecció de les illes de contenidors: La campanya també ha de contribuir a la recopilació d’informació sobre com s’estan gestionant els residus actualment a la comarca amb la finalitat d’establir millores de cara al futur. Per fer-ho, s’inspeccionaran les illes de contenidors per comprovar-ne l’estat actual, així com usos inadequats d’aquestes.
  • Informació a peu de contenidor: Durant les inspeccions previstes a les illes de contenidors, els educadors atendran als usuaris dels mateixos contenidors per tal de resoldre possibles dubtes o registrar inquietuds i queixes que puguin tenir referents al servei de recollida de residus.
  • Xerrades a la ciutadania: Es tracta de xerrades organitzades amb els propis ajuntaments de cada municipi, en les  que educadors ambientals tractaran la importància de fer una correcta separació dels residus des del punt de vista ambiental i econòmic. En aquests espais també es podran resoldre dubtes i neguits que tingui la ciutadania vers la recollida de residus.
  • Tallers a les escoles: En les escoles que han decidit participar es realitzaran Cinefòrums d’acord amb la pel·lícula Wall-E de Disney, als alumnes de segon i tercer cicle de primària. Posteriorment al visionament d’un fragment de la pel·lícula, on es mostra un món completament inundat de residus, es pretén crear un debat amb els alumnes sobre la importància de prevenir residus primer, i fer el tractament corresponent després.

En total, està previst dedicar més de 400 hores d’educació ambiental per tal d’acomplir les actuacions abans descrites. Aquestes accions es realitzaran durant els mesos de novembre i desembre.