Nous ajuts anuals per les AMPAs i AFAs del Pla d'Urgell

Les AMPA (Associació de mares i pares d’alumnes) i AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) de les llars d’infants de la comarca del Pla d’Urgell, gaudiran per primera vegada, de la seva pròpia línia de subvencions anual per part del Consell Comarcal.

En total són 5.040 € a repartir entre les diferents associacions de les llars dels municipis de la comarca.

El grup Republicà, durant l'últim ple on es va votar el pressupost anual, va presentar una esmena per destinar 6.000 € al Consell Esportiu del Pla d’Urgell, amb l’objectiu de fomentar, organitzar i promoure l’activitat esportiva en edat escolar dins de la comarca. També es va presentar una segona esmena la qual regula la dotació econòmica dels consellers i el grups polítics a l’administració comarcal. Ambdues esmenes van ser votades per unanimitat i incloses al pressupost del consell per al 2022.

Pel que fa a la gestió del menjador escolar, s'han rebut queixes que els han fet arribar algunes escoles d’arreu de la comarca i el grup republicà demana a l’equip de govern una millor gestió, especialment ara que s’ha de licitar el servei de menjador pel curs vinent.