Primeres passes en la reforma de l'Era de Cal Tudela de Vilanova de Bellpuig

Foto: Ajuntament Vilanova de Bellpuig

L’Ajuntament de Vilanova ha aprovat el plec de clàusules que ha de regular la contractació d’una empresa per a la construcció dels nous vestidors de la zona esportiva.

Aquesta licitació correspon a la primera fase del projecte que inclou l’adequació de la planta de baixa de l’Era de Cal Tudela per ubicar-hi dos vestidors d’equip, dos més per als àrbitres, un lavabo i un espai destinat a magatzem.

Aquesta actuació és només un primer pas per fer realitat la futura transformació de la zona esportiva. El consistori té previst dur a terme una millora dels equipaments actuals amb la voluntat de garantir el compliment de les normes d’ús, accessibilitat i seguretat, i oferir uns serveis de qualitat a la ciutadania que ajudin a lluitar contra el despoblament.

Fa només uns mesos es va encarregar un estudi sobre la futura reordenació de la zona esportiva, que va comptar amb la participació dels veïns i les veïnes del poble. Tenint en compte aquesta nova distribució de l’espai es va considerar que la millor ubicació per als nous vestidors era l’Era de Cal Tudela; un gran magatzem agrícola que l’Ajuntament va adquirir per donar-li ús d’equipament i que permetrà augmentar en més de 1.125 m² l’actual zona esportiva.

La voluntat del consistori és mantenir el màxim possible l’estructura de tàpia de l’edifici, que suposa un valor patrimonial de l’arquitectura rural de la nostra zona. En aquest sentit, s’ha redactat un projecte que preveu la reforma interior del magatzem i la redistribució de la planta baixa en diversos espais, així com la creació de les instal·lacions necessàries per a un correcte funcionament. En una posterior fase 2, es construirà un bar-restaurant que doni servei a tot el recinte esportiu.

El projecte es licita per una quantitat de 212.711,98 euros (IVA inclòs) i es finançarà amb una subvenció del PUOSC de la Generalitat de Catalunya de 120.000 euros i una altra de 36.500 euros de la Diputació de Lleida. Es preveu que les obres s’executin durant l’any 2022 i estiguin enllestides en 5 mesos.

Es poden consultar el plec de condicions al Perfil del Contractant de l'ajuntament de Vilanova de Bellpuig.