S'inicien les obres de l'ermita del Pedrís com a espai de memòria del cap de pont de Balaguer

Foto: Diputació de Lleida.

La Diputació de Lleida ha iniciat les obres de millora de l’ermita del Pedrís i entorn com a espai de memòria del cap de pont de Balaguer durant la Guerra Civil a Bellcaire d’Urgell inclòs en el projecte ‘Camí de Sant Jaume: xarxa pel patrimoni’.

La naturalesa de l’encàrrec a realitzar consisteix a definir les obres necessàries per a millorar l’ermita de Sant Pere del Pedrís construïda l’any 1960 i del seu entorn; on es troben les restes de l’antiga ermita romànica del segle XIII que va ser enderrocada durant els bombardejos de l’abril i el maig del 1938 i restes de trinxeres i fortificacions fetes durant la guerra Civil de 1936.

La intervenció suposarà desenrunar l’antiga ermita romànica i edificis annexos amb la consegüent valoració arqueològica; l’excavació dels rastres de trinxera de la Guerra Civil consolidant els trams visibles i senyalització informativa; així com el repicat, neteja i arrebossat de l’ermita de Sant Pere del Pedrís.

L’obra ha estat adjudicada a l’empresa CATARQUEOLEGS, SL per un import de 76.920,00 €, més 16.153,20 € d’IVA (total: 93.073,20 €) i amb un termini d’execució previst de sis mesos.

Aquesta actuació està inclosa en el projecte del Patronat de Promoció Econòmica i està cofinançada amb fons FEDER, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell, amb un import d’adjudicació de 93.073,20 €.