S'obre la convocatòria pels X Premis Ziryab Ciutat de Balaguer

Cartell: Paeria de Balaguer.

L’àrea de cultura de la Paeria de Balaguer convoca els X Premis Ziryab Ciutat de Balaguer que tenen com a objectiu fomentar la creació musical i literària, donar a conèixer el patrimoni historicocultural de la ciutat i ampliar el repertori de noves llegendes ambientades a Balaguer; així com la literatura musical adreçada a formacions instrumentals d’Escoles de Música de Nivell Elemental.

Per aquest motiu, els Premis Ziryab consten de dues categories: conte llegendari i composició per a conjunts instrumentals infantils. Els interessats i les interessades a participar-hi tenen temps per a presentar els seus originals fins al dia 8 de maig. En aquesta ocasió, cal fer-ho enviant un correu electrònic.

Com ja és habitual en les darreres edicions, la temàtica al voltant de la qual cal articular les llegendes i la música és, enguany, el bandolerisme a Ponent. A més, les obres hauran d’estar ambientades en els diferents espais patrimonials de la ciutat de Balaguer o rodalia.

Per conèixer la resta d’especificitats es poden consultar les bases al web. També es poden trobar físicament a l’edifici de la Paeria, al Museu de la Noguera, a la Biblioteca Margarida de Montferrat i a l’Escola Municipal de Música, a banda d’altres equipaments municipals i establiments de la ciutat.

En la categoria de Conte Llegendari es premiaran dues obres: un primer premi dotat amb 600 euros i un accèssit amb 200 euros. Pel que fa a la categoria de Composició per a Conjunts Instrumentals Infantils, el primer premi serà de 1000 euros i l’accèssit de 200 euros.

Els membres del jurat són, en la categoria de conte llegendari, un/a representant de la Biblioteca Margarida de Montferrat, el professor de literatura de la Universitat de Lleida Ramon Rubinat Parellada i l’escriptor Eduard Ribera Pujol.

El jurat del premi de Composició per a Conjunts Instrumentals Infantils és un/a representant de l’Escola Municipal de Música de Balaguer, el professor del Conservatori del Liceu Sergi Vergés Martí, i el compositor a l’Òpera de Butxaca i Nova Creació de Barcelona, Joan Magrané Figuera.

Les obres han de reunir les condicions idònies perquè puguin ser narrades oralment en La Nit de Llegendes 2023. Els Premis Ziryab 2022 s’entregaran el dissabte 4 de juny a les 8 del vespre a l’església de Sant Domènec en el marc de l’acte La Nit de la Cultura.