Tàrrega du a terme obres de millora en un dels dipòsits de subministrament d’aigua de boca del Parc de Sant Eloi

Foto: Ajuntament de Tàrrega.

L’Ajuntament de Tàrrega realitza diversos treballs de millora en un dels tres dipòsits de subministrament d’aigua de boca situats dalt l’esplanada del Parc de Sant Eloi. Es tracta del dipòsit mitjà, el qual pateix esquerdes i filtracions d’aigua. Es procedeix ara a reparar les patologies detectades i impermeabilitzar l’estructura.

El vas s’ha buidat per netejar tot l’interior i aplicar una imprimació de poliuretà. El projecte inclou també el sanejament de les armadures del sostre-coberta de formigó. El dipòsit guanyarà així en estanquitat i s’evitaran les pèrdues d’aigua a través de les fissures. En total, s’actua en una superfície d’adequació de 1.672 metres quadrats.

Les obres s’han pressupostat en 179.958 euros, quantitat que sufragarà completament la Diputació de Lleida mitjançant el Pla de Finançament per Inversions en Salut. El consistori targarí va adjudicar l’execució dels treballs a l’empresa UTE Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.

Aquesta intervenció és molt similar a la reparació que la capital de l’Urgell ja efectuà l’any 2020 al dipòsit més petit del Parc de Sant Eloi. Construïts durant els anys 20 del segle passat, els tres dipòsits de subministrament a la ciutat capten l’aigua ja tractada des de l’estació potabilitzadora i poden emmagatzemar fins a un total d’11.800 metres cúbics. Les cobertes exteriors de formigó són més recents, ja que es bastiren l’any 1986.

La capital de l’Urgell ha dut a terme d’uns anys ençà altres obres de millora al sistema d’abastament d’aigua de boca del municipi. En aquest sentit, Tàrrega també invertirà 48.086 euros en la instal·lació d’un nou equip de bombeig amb variador de freqüència per a la impulsió d’aigua de boca des de l’estació potabilitzadora fins als dipòsits del Parc de Sant Eloi.