Tots els equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Lleida ja disposen d’ecògraf

Redacció | Foto: Salut.

Una seixantena de professionals de medicina familiar i comunitària i d’infermeria de tots els equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Lleida ha rebut en els últims anys formació per poder realitzar ecografies clíniques en les seves consultes.

La utilització d’aquesta tècnica a l’atenció primària i comunitària permet detectar abans determinades patologies i agilitzar-ne el tractament o la derivació a l’hospital de referència, de manera que ajuda a evitar derivacions innecessàries. Amb la covid-19, l’ecografia pulmonar ha estat especialment útil per a la detecció de pneumònies generades per la malaltia, així com per al seguiment de pacients amb patologia respiratòria. Ara, tots els equips d’atenció primària de la regió disposen ja d’almenys un d’aquests aparells.

L’ecografia s’utilitza de forma complementària a la consulta i serveix com a suport clínic als metges i metgesses, i puntualment a la infermeria, en la pràctica assistencial, cosa que els facilita la presa de decisions. Així, la utilització d’aquesta tècnica va encaminada, sobretot, a completar el procés diagnòstic habitual dels professionals.

Marta Ortega, Cap d’Àrea de Desenvolupament Professional de la Direcció d’Atenció Primària de Lleida, destaca que “quan el metge de família utilitza l’ecografia com a eina diagnòstica, pretén complementar l’exploració d’un pacient en un moment i en una situació molt concrets per millorar la seva capacitat de diagnòstic, però en cap cas busca substituir la figura del radiòleg.”

La implantació de l’ecografia ajudarà a incrementar la capacitat resolutiva de l’atenció primària per millorar l’eficiència del sistema i la satisfacció de la ciutadania. De fet, a més dels ecògrafs de què ja es disposa en tots els centres d’atenció primària, les reduïdes dimensions de nous aparells amb què s’estan dotant els equips en facilitaran la portabilitat i això permetrà en breu fer-ne ús en les visites a domicili i en residències geriàtriques.

Per tal de poder realitzar la tècnica de forma segura i efectiva, els professionals de medicina familiar i comunitària han rebut una formació inicial en ecografia abdominal, que des de fa uns mesos completen amb formació continua en ecografia pulmonar, abdominal, de tiroides, caròtida, musculoesquelètica i de procediments ecoguiats. En el cas de les infermeres, la formació i capacitació es concreta exclusivament en l’ecografia caròtida. Els professionals que realitzen ecografies compten també amb el suport dels especialistes en radiodiagnòstic dels hospitals per mitjà d’interconsultes amb l’objectiu de garantir una atenció integrada als usuaris.