Una planta solar garantirà el subministrament del regadiu del Garrigues Sud a Bovera

Redacció. Foto: Govern.

El Departament d'Acció Climàtica ha licitat les obres per a la instal·lació d'una planta solar aïllada, amb una potència de 462,24 kWp, per al subministrament de l'estació de bombament EB2 del regadiu del Garrigues Sud, ubicada al terme de Bovera.

Les obres seran executades amb una inversió total de 835.306,45 euros. La zona de regadiu està caracteritzada per un desnivell molt important entre la captació al riu Ebre, al terme de Flix, cota 41 metres sobre el nivell del mar, i la cota de la bassa 6 del pis 600, a 577 metres d'altitud. Els desnivells se superen mitjançant un conjunt de 5 estacions de bombament i des dels seus inicis el cost energètic ha estat la principal despesa de les comunitats de regants.

El Govern va autoritzar la realització de la despesa per a contractar aquestes obres. L'autorització té un caràcter pluriennal, distribuït en les anualitats 2022, amb una previsió de 584.714,52 euros, i 2023, amb una previsió de 250.591,93 euros.

El projecte és una modernització d'un reg existent i d'acord amb el sistema de finançament previst per la legislació vigent en matèria d'aigües de Catalunya, li correspon a la Comunitat de Regants el finançament del 20% del pressupost de les obres. La Comunitat de Regants del Garrigues Sud abasta els termes municipals de Flix, Bovera, La Granadella, Bellaguarda, els Torms, i Juncosa, i actualment es rega una superfície de 5.016 hectàrees des de l'estació de bombament EB2.

El cost energètic d'impulsar aigua per a regar ha implicat una tecnificació progressiva en el camp de l'energia. S'ha realitzat optimitzacions de la contractació elèctrica, tant ajustant les potències contractades com realitzant subhastes per a la compra d'energia, a la vegada que s'ha establert planificacions per a programar les hores de funcionament de les bombes en els períodes de menor cost.

En la Comunitat de Regants del Garrigues Sud, el consum d'energia elèctrica se situa al voltant dels 17,6 GWh anuals, en els seus vuit punts de consum d'energia, amb un consum anual en el cas de l'estació de bombament EB2 de 2.148.266 kWh l'any 2019.

Davant d'això, la factura elèctrica és un factor econòmic limitant per a la viabilitat del regadiu i per tant un dels elements clau és la reducció del cost de l'electricitat.

Segons el Departament d'Acció Climàtica, el bombament solar és una alternativa viable per a reduir la despesa energètica, sent un recurs renovable que permet aportar valors positius.