Una qualitat òptima del son millora el control metabòlic dels pacients amb diabetis, segons un estudi del CAP de Balaguer

Redacció | Foto: Salut.

Un estudi liderat per Cristina García Serrano, especialista en infermeria familiar i comunitària del CAP de Balaguer i investigadora del Grup de Recerca Terapèutica en Atenció Primària (GRETAP) de l'IDIAPJGol, ha demostrat que pacients amb prediabetis i diabetis que reben educació per part de professionals d'infermeria sobre higiene del son dormen més i milloren el seu control metabòlic.

L'estudi ha estat publicat per la revista Biology sota el títol 'Millora del contrast circadià diürn i nocturn a través de l'educació del son en pacients amb prediabetis i diabetis'. Garcia destaca el "rol decisiu" de la intervenció infermera des de l'atenció primària per millorar la salut de persones amb malalties cròniques.

Diversos estudis previs havien descrit l'existència d'una relació entre els trastorns del son i el metabolisme anormal de la glucosa, de manera que millorar els hàbits del son dels pacients amb diabetis tipus 2 havia de millorar-ne també el metabolisme. Per aprovar aquesta hipòtesi, des del CAP de Balaguer es va impulsar un programa d'educació en higiene del son per part de professionals d'infermeria, dirigit a 69 pacients adults amb prediabetis i diabetis.

Després de tres mesos de seguiment i estudis analítics, els investigadors van trobar millores significatives en la qualitat del son i en el control de la diabetis en el grup d'intervenció, en comparació amb el grup de control (que no havia rebut aquesta educació).

Per avaluar la qualitat del son, els pacients van complimentar el 'Pittsburg Sleep Quality Index' (PSQI), el qüestionari del son més utilitzat en adults. Consta de 24 preguntes i la puntuació total indica la qualitat del son general de la persona avaluada.

En el cas del grup d'intervenció, el PSQI va fer evident un increment en la durada i la qualitat del son, mentre que les analítiques van mostrar una davallada dels nivells de glucosa i d'hemoglobina. Concretament, el 84,2% dels participants del grup d'intervenció van certificar canvis en els seus hàbits del son, que va augmentar la durada en 1,5 hores, i també el seu test de qualitat PSQI es va incrementar en 3 punts, com a mitjana.

"L'estudi no va promoure cap dieta especial ni cap altre tractament o teràpia que no fos la intervenció en els hàbits del son", ha explicat Cristina Garcia Serrano, investigadora principal. A la recerca també hi ha participat Jesús Pujol, Lidia Aran, Joaquim Sol, Sònia Ortiz, Eva Artigues i Marta Ortega.