Porta a porta: el model de recollida selectiva més eficient a Ponent

Durant l’any 2022 les comarques de la demarcació de Lleida van recollir selectivament 67.617 tones de residus municipals, un 2% menys que l’exercici 2021
Imatge d'arxiu. © portaaportacalaf.cat
photo_camera Imatge d'arxiu. © portaaportacalaf.cat

El passat 4 d’octubre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va presentar, a la seu del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Lleida, el balanç de la gestió dels residus municipals a la vegueria de Lleida (Segarra, Urgell, Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, i Segrià) corresponent a l’any 2022. D’acord amb aquestes dades “del total dels residus municipals generats l’any 2022 es va recollir selectivament el 43,9%, concretament 67.617 tones, xifra que representa un 2% menys que l’any 2021”. 

© Cristina Castells
© Cristina Castells

Les dades evidencien que la recollida selectiva es manté estabilitzada, ja que no varia gaire de l’exercici del 2021, que havia estat del 43,5%.

Segons el director de l'ARC, Isaac Peraire el reciclatge a les comarques de Ponent continua estancat, igual que al conjunt del país, segons mostren les darreres dades del 2022. “Són els municipis, incloses les grans ciutats, les que han de liderar la implementació de models d'alta eficiència, com el porta a porta o contenidors amb xip. Agramunt, amb el sistema porta a porta, lidera el rànquing dels millors resultats amb un 89,35%”, ha afegit. En aquest sentit, Peraire ha remarcat el paper imprescindible de la ciutadania per a millorar el percentatge de recollida selectiva, però també dels ajuntaments perquè facilitin aquesta tasca als veïns i de les indústries perquè treguin productesque generin menys residus o no en generin”.

© Cristina Castells
© Cristina Castells

D'acord amb la nova comptabilització sense runes, l'any 2022 a Ponent es van generar un total de 153.971 tones de residus municipals, un 3% menys que l'any 2021. Aquestes xifres mostren que encara més de la meitat dels residus municipals generats a les comarques de Ponent no es recullen selectivament. Un total de 86.354 tones dels residus generats, un 56,1%, no se separa selectivament.

Pel que fa a les quatre fraccions principals de recollida selectiva, els envasos lleugers i el vidre han augmentat respecte a l'any anterior. S'ha recollit un 3,4% més d'envasos lleugers i un 3,2% més de vidre. Per contra, l'orgànica ha disminuït un 3,6% respecte al 2021 i el paper i cartó s'ha reduït un 2,2%.

Val a dir que enguany hi ha una novetat en la comptabilització de les dades i és que no s’ha inclòs les runes d’origen domèstic, seguint la normativa de la Unió Europea. Si s’haguessin inclòs, com s’ha fet tradicionalment, la ràtio de recollida selectiva s’hauria incrementat fins al 45,2%. La quantitat total recollida selectivament hauria estat de 71.247 tones. La generació de residus municipals hagués ascendit a 157.601 tones, un 3,1% menys que l’any anterior.

© Cristina Castells
© Cristina Castells

El sistema de recollida de residus ‘Porta a porta’

La Unió Europea defineix el reciclatge com la reintroducció de materials en els cicles productius. L’objectiu de reciclatge de la UE per al 2025 és assolir el 55% dels residus reciclats. Per assolir aquest objectiu, és essencial millorar les quantitats i la qualitat de la recollida selectiva, per la qual cosa és necessari implementar sistemes eficients de recollida selectiva (porta a porta, contenidors tancats amb identificació de l’usuari…) i processos de valorització eficients. Dels municipis catalans que complirien aquesta mesura avui dia més de la meitat (55,4%) utilitzen la recollida de residus porta a porta.

© Cristina Castells
© Cristina Castells

Tal com concreta l'Associació de Municipis Catalans, la recollida selectiva porta a porta (PaP) consisteix a lliurar els residus (prèviament separats en origen) al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida. A Catalunya ja hi ha més de 300 municipis amb aquest sistema de recollida de residus implementat.

Segons les dades estadístiques de l'Agència de Residus de Catalunya de l'any 2022, gairebé el 60% dels municipis PaP a Catalunya van superar el 70% de recollida selectiva bruta i més del 90% van superar el 50%. A les comarques de Ponent, els pobles amb sistema de recollida PaP van obtenir les millors dades de reciclatge l’any 2022.

Els municipis amb recollida PaP arriben majoritàriament a unes taxes de recollida selectiva global entre el 60 i el 85% sobre els residus generats, arribant en alguns casos a superar el 90%, tenint en compte que prèviament partien d’indicadors inferiors al 30% de recollida selectiva. A més, assoleixen aquests resultats de canvi en ben poques setmanes.

Cal destacar que tot i la seva eficiència l'aplicació d’aquest sistema de recollida és més senzilla en zones de baixa densitat de població on la identificació dels residus de cadascú és més fàcil, per tant, el veritable repte és com aplicar-ho a les grans ciutats del país.