La Renda Bàsica Universal es va suprimir de la Llei de mesures fiscals, financeres del sector públic per a 2023

Unes 10.000 persones participarien en el Pla Pilot. D’aquestes, unes 5.000 rebrien l’assignació monetària del Pla Pilot i participarien en actuacions d’avaluació. Les altres 5.000 podrien participar en actuacions d’avaluació, com contestar enquestes
Presentació Pla pilot de la Renda Bàsica Universal ©Govern
photo_camera Presentació Pla pilot de la Renda Bàsica Universal ©Govern

"La Renda Bàsica Universal (RBU) tindria uns efectes molt positius per als col·lectius de la gent jove, les dones i els treballadors i treballadores vinculats a l’activitat agrària en terres lleidatanes, perquè afavoria que tinguessin assegurada la seva existència el seu entorn vital i no haver de plantejar-se el fet d’abandonar el territori a la recerca d’altres oportunitats en altres indrets", destaca el passat dimecres, el cap de l'Oficina del Pla pilot per implementar la Renda Bàsica Universal, Sergi Raventós

El Doctor en Sociologia participava en una sessió informativa organitzada per la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Delegació del Govern a Lleida representat per la delegada Montse Bergés, amb l'objectiu d'explicar el Pla pilot de la RBU, que es va suprimir de la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per a 2023, aprovada el 10 de març d’enguany.

La RBU els atorgaria “la llibertat de poder decidir què més els convé a les seves vides", bé sigui ampliar estudis, seguir treballant al camp com fins ara o "potser fer-ho ampliant les explotacions o emprenent alguna altra activitat en terres lleidatanes", destacava Raventós. 

Per la seva banda la delegada lleidatana del Govern, Montse Bergés destacava que la RBU és una eina per a la dinamització de l’àmbit rural que ja contempla l’Agenda Rural de Catalunya, el full de ruta per a la planificació de les polítiques d’equilibri, cohesió i impuls territorial, socioeconòmic i ambiental a Catalunya.

Amb la transformació rural que necessitem i en la qual el Govern està treballant, al costat del món local i dels agents socials i econòmics, la RBU és una mesura important per a diversificar l’activitat econòmica i fixar la població en l'entorn rural

En la reunió es va aprofundir en els avantatges que suposaria la implantació de la RBU, en qüestions que afecten el mercat laboral, en un sentit més ampli, però que en el cas de la pagesia es deixen notar de manera molt clara, en particular la temporalitat, que en el cas de les àrees rurals pren la forma d’estacionalitat, condicionada pels cultius. Aquesta estacionalitat porta a oscil·lacions en els ingressos dels treballadors i petits productors agrícoles, i fins i tot en la població dels municipis per l’elevada mobilitat de la mà d’obra.

La RBU actuaria com un factor anivellador dels desequilibris territorials causats per efecte del mercat laboral

En què consistia la RBU

El Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal consta de dos elements fonamentals: els pagaments de l’assignació monetària, que tindran una duració limitada de 24 mesos, i les actuacions necessàries per a avaluar-ne els impactes. Finalitzat el Pla Pilot, es faran públics els resultats.

Unes 10.000 persones participaran en el Pla Pilot. D’aquestes, unes 5.000 rebran l’assignació monetària del Pla Pilot i participaran en actuacions d’avaluació. Les altres 5.000 podran participar en actuacions d’avaluació, com contestar enquestes.

De les 5.000 persones que rebran la Renda Bàsica Universal, la meitat serà escollida aleatòriament per domicilis de tota Catalunya i l’altra meitat correspon a la població de dos municipis. Els criteris per a seleccionar les localitats candidates i les finalment seleccionades es donaran a conèixer abans de l’inici del Pla.

La proposta de disseny, que incorporarà les aportacions i millores realitzades per la societat civil, el món acadèmic i diversos sectors professionals, es presentarà després de la seva elaboració i revisió tècnica.