La UGT-Terres de Lleida denuncia maltractament laboral en les residències de la tercera edat de les zones rurals

És evident que les residències de la tercera edat estan experimentant un canvi en el perfil dels usuaris, amb persones cada cop més joves però amb demències o alts nivells de dependència
Esmorzar amb la premsa UGT Lleida ©UGT
photo_camera Esmorzar amb la premsa UGT Lleida ©UGT

La UGT-Serveis Públics de les Terres de Lleida denuncia que el sector de les residències de la tercera edat es troba especialment afectat per sous baixos, horaris esgotadors i càrregues laborals insofribles que fan impossible conciliar la vida laboral i familiar. “Aquesta situació és insostenible, i no podem tolerar més les pràctiques empresarials abusives que estan afectant les treballadores i treballadors del sector”, segons explica secretària general de la UGT-Serveis Públics, Bea Bonilla.

El sindicat posa de manifest la crítica situació que estan patint la majoria de les residències de la tercera edat al nostre territori. 

Així mateix, també volem denunciar el constant incompliment dels convenis, les pèssimes condicions laborals, la manca de formació, l'impagament d'hores extres, l'absència de previsió en la cobertura de baixes i la manca de personal d'infermeria

Aquesta situació obliga les auxiliars a assumir tasques que no són de la seva competència, augmentant el risc al qual estan sotmeses i, en molts casos, sentint-se amenaçades pels seus superiors si es neguen a portar a terme aquestes tasques. En aquest sentit, la màxima responsable dels Serveis Públics del sindicat afirma que “els riscos psicosocials entre el personal d'aquest àmbit estan augmentant, el que porta a la síndrome del ‘burnout’ o esgotament laboral, resultant en taxes d'absentisme elevades i sense personal disponible per cobrir aquestes absències, la qual cosa perpetua la càrrega laboral insostenible”.

La UGT lleidatana també denúncia les ràtios ridícules i insuficients establerts pel Departament de Drets Socials de la Generalitat, que obliguen el personal a treballar com a màquines en un sector que requereix una atenció personalitzada i delicada.

El tracte a les persones grans no ha de basar-se en xifres, sinó en dedicació i afecte, tal com es mereixen

Segons Bonilla la Generalitat i el Departament de Drets Socials, com a responsables de gestionar els acords amb les residències, han de garantir que tant els usuaris com el personal de les residències siguin tractats amb dignitat.

No n'hi ha prou amb pagar les quotes compromeses a les residències i oblidar-se del servei i de les persones que el porten a terme. La Generalitat, que finança en molts casos fins al 100% de les places, té la responsabilitat d'assegurar que es presta un servei digne, eficient i just, tant per als usuaris com per al personal treballador

És evident que les residències de la tercera edat estan experimentant un canvi en el perfil dels usuaris, amb persones cada cop més joves però amb demències o alts nivells de dependència. Això succeeix en un context en què el personal i les instal·lacions no estan preparats per fer front a aquesta nova realitat.

La secretaria general, Bea Bonilla destaca que per tots aquests motius, el sindicat UGT-Terres de Lleida exigeix a les patronals i al Departament de la Generalitat que prenguin mesures urgents per abordar aquests problemes. Això és un problema endèmic que ha perdurat massa temps, i la seva resolució passa per tres punts fonamentals que s'han d'abordar de manera immediata: incentivar el personal amb augments salarials i bonificacions; proporcionar formació a les plantilles adaptada a les noves realitats, com les malalties mentals dels usuaris; i augmentar el personal per usuari, modificant les ràtios que actualment són completament insuficients.

Exigim respostes i solucions immediates. Si no es prenen mesures urgents, no descartem emprendre accions legals i socials contra totes les parts responsables