El Ple de les Borges Blanques aprova modificacions i correccions al POUM per millorar-lo, adequar-lo al municipi i construir nous espais esportius

Redacció | Foto: Ajuntament de les Borges Blanques

El Ple Ordinari de l’Ajuntament de les Borges Blanques d’aquest dijous, 24 de novembre, ha aprovat inicialment, amb els vots a favor de l’Equip de Govern, i l’abstenció de l’oposició, una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que permetrà, entre altres coses, construir nous equipaments esportius, ja que qualificarà d’equipament el terreny que l’Ajuntament ha adquirit a la vora del circuit de pump track per continuar l’ampliació del complex esportiu borgenc. Igualment, el Ple ha servit per formalitzar la concessió del títol de fill adoptiu a l’escriptor i mestre Josep Vallverdú, i per aprovar quatre mocions.

En concret, la sessió plenària d’aquest dijous ha aprovat inicialment aquesta modificació del POUM amb l’objectiu de millorar-lo i adequar-lo a la realitat del municipi, ja que la seva redacció és de 2018. Inclou l’esmena d’errades, algunes correccions, modificacions i la incorporació de la delimitació de la trama urbana consolidada. Un cop aprovat, el document serà sotmès a trenta dies d’exposició pública en els quals es poden presentar al·legacions.

Entre les modificacions més destacades, que representen un canvi en l’ordenació del municipi, hi consta una nova qualificació per al terreny que l’Ajuntament va comprar per continuar amb l’ampliació del complex esportiu borgenc, que passarà de ser sòl urbà, a considerar-se equipament esportiu.

Pel que fa a les correccions que es duen a terme al POUM destaquen, entre altres coses, les modificacions al catàleg d’edificis i elements protegits, que esdevenen més específiques amb l’objectiu de protegir els béns culturals del municipi; l’admissió de les casetes de reg i fertirrigació a totes les zones del municipi, entre altres aspectes dels usos del sòl no urbanitzable; es delimita el percentatge total d’un terreny que pot ocupar la construcció de pantans i embassaments —amb un màxim del 50%—, i dels hivernacles —amb un màxim del 75% del total—, i es defineix que l’alçada màxima dels immobles construïts en un terreny amb pendent s’establirà tenint en compte el punt mitjà del pendent com a referència.