Les Borges desestima la modificació del POUM que proposa General d’Olis i Derivats

El Consell Comarcal de les Garrigues, i l’Ajuntament de les Borges Blanques, acorden que l’Arxiu Comarcal de les Garrigues faci alhora les funcions d’arxiu comarcal i les d’arxiu històric municipal del municipi
Ple Ajuntament de les Borges Blanques ©Comarques
photo_camera Ple Ajuntament de les Borges Blanques ©Comarques

L'Ajuntament de les Borges Blanques desestimava el passat dimecres, en el decurs del Ple ordinari, la proposta de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) presentada per la companyia General d’Olis i derivats, que preveia el canvi de qualificació de sòl no urbanitzable a sòl industrial en una parcel·la de 98.000 m².

El grup de Govern es basava en l'informe del tècnic municipal que indicava mancances substancials insalvables en la proposta de la modificació del POUM, donat que la documentació aportada per l’empresa.

No acredita l’actuació com d’interès territorial, tampoc es justifica la concurrència dels interessos públics i privats ni les raons mediambientals, funcionals i paisatgístiques justifiquen la situació d’un parc de gran dimensió en un espai tan condicionat com el que es proposa en la proximitat de la central termosolar i la mateixa planta de la mercantil General d’Olis i Derivats

Planta de General d’Olis i derivats a les Borges ©Comarques
Planta de General d’Olis i derivats a les Borges ©Comarques

Les ampliacions plantejades de nova implantació es proposen sobre sòls especialment protegits. A més l’Ajuntament insta a l’empresa a regularitzar les instal·lacions que actualment no tenen títol habilitant, mitjançant un nou Pla Especial Urbanístic

Per altra part, s’ha aprovat pel consistori el Conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, el Consell Comarcal de les Garrigues i l’Ajuntament de les Borges Blanques per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues.

En aquest conveni, el Consell Comarcal de les Garrigues, i l’Ajuntament de les Borges Blanques, acorden que l’Arxiu Comarcal de les Garrigues faci alhora les funcions d’arxiu comarcal i les d’arxiu històric municipal del municipi.

L’Arxiu Comarcal de les Garrigues, rebrà i conservarà la documentació en fase semiactiva i inactiva de l’Ajuntament de les Borges Blanques i de les entitats que en depenen

La gestió de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, serà exercida conjuntament pel Consell Comarcal de les Garrigues, i per l’Ajuntament de les Borges Blanques, sens perjudici de les funcions del Departament de Cultura de direcció, impuls i coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

En concret, l’Ajuntament de les Borges Blanques assumirà les següents  obligacions: les que preveu la Llei d’arxius i gestió de documents i el que s’acordi en el si de la comissió de seguiment; destinar una persona amb categoria d’auxiliar administratiu/va, que exercirà les seves funcions sota la dependència de la direcció de l’arxiu i fer-se càrrec de les despeses del subministrament d’aigua, electricitat, gas, telefonia, servei de neteja, alarma de l’edifici i manteniment de l’immoble.

També s’ha aprovat el compte general de la corporació de l’exercici 2022, i ha tingut lloc la presa de raó de la renúncia al càrrec de la regidora de Junts per les Borges Blanques, Catalina Maria Coll.

Altres expedients aprovats han estat l’aprovació inicial del projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable dels carrers Sant Pere, Sant Josep i Olivo i la proposta de resolució conjunta de Borges per la República i ERC per dotar d’un servei de radiologia al CAP de les Borges Blanques, aprovades per unanimitat.

En aquest darrer punt la regidora de Salut Comunitària i Atenció Primària, Ivette Macià ha expressat que:

El dia 6 de setembre “El Servei Català de Salut diu que les 5.000 radiografies que podria generar la població que depèn del CAP de les Borges no són suficients per disposar d’aquest servei”.
Una vegada més les Garrigues quedem al marge. Cal garantir els serveis bàsics per totes i tots els garriguencs i garriguenques, que han de tenir els mateixos drets que qualsevol altre habitant de capital de comarca.
Remarquem, tal com ho vam fer fa dos anys que, no era ni és una qüestió tècnica, sinó de voluntat política que, avui a govern ens veiem amb l'obligació de continuar amb la lluita de recuperar una Sanitat Pública de qualitat on, els veïns i les veïnes de Borges i la comarca hi tinguin accés.