L'Ajuntament de les Borges Blanques regula la concessió de subvencions a entitats esportives

La normativa vol potenciar la promoció de les activitats esportives socials i dinamitzar l'esport federat i no federat i fomentar les accions de caràcter esportiu d'integració social
Ple extraordinari del 2 de febrer a les Borges Blanques ©Esther Sementé
photo_camera Ple extraordinari del 2 de febrer a les Borges Blanques ©Esther Sementé

L'Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat la nova ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions a entitats esportives en el decurs del Ple que es va celebrar el 2 de febrer. La normativa vol potenciar la promoció de les activitats esportives socials i dinamitzar l'esport federat i no federat i fomentar les accions de caràcter esportiu d'integració social dels esports col·lectius i individuals.

 Podran ser beneficiàries d'aquest ajuts les entitats esportives i no esportives que tinguin la seu a les Borges Blanques i les que no tinguin seu al municipi, però organitzin algun esdeveniment esportiu que impliqui un reton econòmic al municipi. En aquest sentit, queden exclosos d'aquestes subvencions els clubs privats.

Línies de subvenció

L'equip de govern ha establert tres línies de subvenció, que les entitats aconseguiran a través d'un sistema de suma de punts:

-Promoció d'activitats esportives anuals federades: són aquelles que fan referència, per exemple, a la temporada esportiva d'un club.

 -Promoció d'activitats esportives de caràcter puntual, puntuables o competicions anuals no federades: es tindran en compte els torneigs, campionat i lligues.

-Promoció d'activitats esportives de caràcter puntual o anual: la tercera i última línia són els campionats socials, sortides en grup o activitats socials.

En el termini màxim d’un mes des de la recepció de la proposta, la Junta de Govern Local farà el sumatori dels punts i publicarà la resolució. En cas de no obtenir puntuació, la Junta de Govern local serà l’encarregada d’atorgar la subvenció, sense superar ni ser inferior a l’import d’aquesta de l’últim any.