Les Borges Blanques enceta una nova edició dels pressupostos participatius

Foto: Emplaçament del parc infantil, guanyador dels últims pressupostos participatius, al costat del Pump Truck | Ajuntament de les Borges.

L’Ajuntament de les Borges Blanques inicia aquest mes d’abril una nova edició dels pressupostos participatius, en el qual la ciutadania proposa projectes per al poble i, a través d’una votació, acaben escollint el que finalment es durà a la pràctica durant el 2023.

El consistori borgenc ha dotat la iniciativa amb 50.000 euros del pressupost municipal del 2022 i, enguany, com a novetat, les propostes s’organitzaran en eixos temàtics. En concret, els àmbits seran via pública, medi ambient i sostenibilitat, promoció econòmica i polítiques socials.

Durant aquest mes d’abril, es començarà a difondre el procés dels pressupostos participatius d’enguany per motivar que el veïnat presenti propostes i hi prengui part activa.

Igualment, a finals d’aquest mes està prevista la difusió d’un vídeo explicatiu a càrrec de l’alcaldessa de les Borges, Núria Palau, i de la regidora de Transparència, Maria Fusté, en què donaran a conèixer a fons els objectius i les fases del procés.

Una vegada s’hagi dut a terme aquesta fase inicial de difusió del projecte i informació al veïnat, està previst que entre els mesos de maig i juny, tingui lloc la presentació de les propostes. Així mateix, les votacions es realitzarien al mes de setembre, una vegada s’hagin validat els projectes presentats per part de l’equip tècnic.

La comissió de seguiment s’encarregarà de revisar i validar des del disseny inicial fins a cadascuna de les fases del procés. Aquesta estarà formada per representants polítics i tècnics de l’Ajuntament i, com a novetat, enguany s’inclourà la figura d’una dinamitzadora social, que elaborarà tallers per fer difusió del procés entre diferents sectors de la població de les Borges.

En els pròxims mesos, els veïns i veïnes de les Borges podran fer arribar al consistori propostes de tota mena, sempre que no superin la quantitat fixada per al procés, de 50.000 euros, i facin referència a inversions i no pas a serveis ni a ajuts.

Les propostes presentades hauran de tenir una redacció concreta, ser viables tècnicament i sostenibles, a curt i a llarg termini, i no poden suposar la contractació de nou personal per part del consistori. També és important que les iniciatives que s’hi presentin siguin inclusives socialment i d’interès general per a tota la ciutadania de les Borges.