Acord entre l’Ajuntament de les Avellanes i la Plataforma de veïns " No volem l’antena tan a

La Plataforma No volem l’antena tan a prop, formada actualment per 114 veïns de les Avellanes, continua les seves mobilitzacions per tal de modificar l’emplaçament actual de l’antena de telefonia mòbil. Els veïns de les Avellanes miren amb optimisme l’acord adoptat amb l’Ajuntament i confien que el canvi d’ubicació de l’antena sigui una realitat el més aviat possible. La Plataforma No volem l’antena tan a prop, formada actualment per 114 veïns de les Avellanes, continua les seves mobilitzacions per tal de modificar l’emplaçament actual de l’antena de telefonia mòbil. Entre les accions dutes a terme figura:La tramitació d’una queixa al Síndic de Greuges, acceptada a tràmit, una notificació al Servei Territorial d’Urbanisme i al de Medi Ambient, un estudi per obrir altres vies jurídiques, i la convocatòria d’un ampli ventall de mobilitzacions ciutadanes per a properes dates. En una reunió recent celebrada amb l’alcalde i altres representants de l’Ajuntament i membres de la Plataforma s’ha arribat a un acord per tal de sol·licitar a Telefonia Móviles España SA un nou emplaçament de l’antena més lluny del nucli urbà. En aquesta reunió estava prevista l’assistència de representants de la companyia telefònica, els quals van excusar la seva assistència. Els veïns de les Avellanes miren amb optimisme l’acord adoptat amb l’Ajuntament i confien que el canvi d’ubicació de l’antena sigui una realitat el més aviat possible, tot i que continuaran amb les mobilitzacions previstes en els propers dies fins que arribi aquest dia.