El Ple del Consell Comarcal de la Noguera aprova inicialment el pressupost general per a l’exercici 2023

Redacció | Foto: Consell Comarcal de la Noguera

El Ple del Consell Comarcal de la Noguerab en la sessió extraordinària del 9 de gener de 2023, ha aprovat inicialment el pressupost general per a l’exercici 2023.

Amb un import total d'11.913.736,53 €, un 5% més que l’any 2022, el pressupost comarcal del 2023 incrementa la despesa en l’àrea dels Serveis Socials per ampliar i reforçar l’atenció a la gent gran i els serveis d’orientació i acompanyament a famílies.

Pel que fa als serveis als ajuntaments, suma una nova plaça al Servei d’Assistència Tècnica (SAT), amb un total de 6, per exercir les funcions de Secretaria i Intervenció als ajuntaments de la Noguera que no disposen de personal propi.

En l’àmbit de l’impuls a actuacions d’eficiència energètica i energies renovables, inclou l’Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera, que ha d’estar activa durant 2 anys.

En inversions, destaca la construcció de la nova deixalleria a Ponts, amb un pressupost de 184.023,55 €, subvencionat al 80% per l’Agència de Residus de Catalunya.

Altres acords adoptats en la sessió plenària han estat l’aprovació del conveni amb l’Institut Català de les Dones per prestar el Servei d’Informació i Atenció a les Dones i impulsar polítiques d’igualtat fins a l’any 2025 inclòs.